Verborgen kracht 1

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Drie Koningen: wist je dat...

drie koningen + ster HBML

Op 6 januari wordt vanouds het feest van Driekoningen gevierd. Maar wist je dat...

...het er misschien geen drie waren?

Grappig genoeg vertelt Matteüs in zijn geboorteverhaal nergens dat er drie koningen, wijzen of magiërs zijn. In de latere kerstverhalen zijn er drie van gemaakt omdat de Wijzen drie geschenken aan­bie­den: goud, wierook en mirre.

...goud, wierook en mirre

Goud staat voor rijkdom, een aardse koning waardig
Wierook: met wierook breng je eer aan God. Jezus is God's zoon. Wordt gebruikt bij een reuk-offer.
Mirre: is een kostbaar kruid wat in de olie/zalf werkt verwerkt waarmee de doden werden gebalsemd. Het is een geschenk dat naar de kruisdood van Jezus verwijst.

goud, wierook en mirre lego

...ze pas later ´koningen´ zijn geworden?

De Wijzen zijn in de volksverhalen koningen geworden omdat de tekst van Matteüs laat denken aan wat de profeet Jesaja schreef: "Volkeren komen naar uw licht, konin­gen naar de glans van uw dageraad. ..... Een vloed van kamelen zal u over­dek­ken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen."
Onder invloed van deze tekst (en van psalm 72,10) zijn de Wijzen koningen geworden, die reisden per kameel.

Kijktafel 2011 Drie Koningen (met lego)

...de drie wijzen nog meer symboliek kregen?

Al vertellend hebben mensen de drie ko­ningen ook een naam gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. In de verhalen gingen ze symbool staan voor de verschillende delen van de wereld: één zou er uit Europa zijn gekomen, één uit Afrika en de derde uit Azië. Ook werden ze soms afgebeeld met verschillende leeftijden. Jezus is gekomen voor alle mensen van de wereld, van jong tot oud.

...het feest van Driekoningen eigenlijk ´Openbaring des Heren´ heet?

Met het feest wordt gevierd dat God in Jezus in de wereld verschijnt en zich in verschillende tekenen aan ons mensen kenbaar maakt.

Drie koningen

...Driekoningen in het zuiden volop gevierd wordt door kinderen?

In het zuiden van Nederland en in België wordt het Driekoningenfeest volop gevierd. kinderen trekken verkleed als drie koningen met lampionnen langs de huizen om liedjes te zingen. Zo beelden de kinderen de tocht van de drie koningen of Wijzen uit. Vaak krijgen ze wat snoep als dank voor het zingen.

driekoningen houten kerstgroep Tim

Artikelen in dit thema Verborgen kracht 1

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook