Stenen gaan leven II

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van kijktafels passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Pasen: ontdek het ook....

Net als de leerlingen van Jezus, moeten ook wij stapje voor stapje -ervaring na ervaring- ontdekken wat Pasen voor ons betekent. De ontdekking van het lege graf is nog maar het begin: "Schrikt niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is? Hij is niet hier. Kijk dit is de plaats waar men hem geeft neergelegd. Gaat aan zijn leerlingen zeggen: Hij gaat u voor naar Galillea, daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft" (Mc 16,6-7). Gallilea is de plaats van het gewone leven. Je zou dus kunnen zeggen: daar in het gewone leven, daar zullen jullie Jezus opnieuw ontmoeten, want hij leeft voort.

De kijktafels voor april laten op verschillende manieren zien, hoe je iets van die Paaservaring kan verbeelden.

paaseieren zoeken Bas/Max + memorykaartjes en kwartet

Zet het boek 'Alle maanden van het jaar' open op de plaats waar Boris en Bas paaseitjes zoeken. Kleine kinderen zijn gek op dit ritueel. Bij ons thuis moesten de eitjes keer op keer verstopt worden: in de kamer, de keuken, de tuin, de slaapkamer... in alle vertrekken van ons huis werd het zo Pasen. Waar is het laatste eitje verstopt? Kan jij het ontdekken?

paaseieren zoeken boek Bas/Boris

Zet het boek op een groene place-mat. Het lichtje in een gele houdertje van glas de onderzetter met de tekst : 'Leve het nieuwe leven'. Doe in een klein rieten mandje, net zo eentje als Boris heeft, enkele paaseitjes. Zet in een klein vaasje enkele anemoontjes. Ze kleuren prachtig bij de tulpen! De kaartjes van de kip zijn van het memory-spel uit het eerste koffertje. De andere kaarten komen uit het kwartetspel uit het tweede koffertjes. Bij deze gezelschapsspelletjes komt het ook op ontdekken aan!

kikkerdril + vergrootglas+ kikkertjes: ontdekken

Heb je een ondernemend kind? Deze kijktafel is iets voor hen. In april wemelt het in de sloten en vijvers van het kikkerdril. Ga met een schepnetje in de weer! Vergrootglas erbij? Ontdek hoe het nieuwe leven beweegt. Het is fascinerend om te zien hoe de verschillende stadia zijn, tot dat er een heus klein kikkertje rondspringt!

kikkerdril lente + vergrootglas: ontdekken

De plaat van het kikkerdril in een vijver vind je in het afbeeldingen-bestand van Google. Plak hem op stevig papier en zet hem in de (gebedskaart)houder. Kleine kaarsjes in 'waterkleuren' zijn in harmonie met de achtergrond. Nep-kikkertjes, een vergrootglas en een wit anemoontje. Allemaal op een lichtgroene lap voeringsstof. Een echte kijktafel, vol verwondering ontdek je het nieuwe leven!

Pasen: verborgen nestje ontdekken bovenaanzicht

Het nieuwe leven laat zich soms niet makkelijk vinden. Eenden en vogels ze bouwen hun nestjes op plaatsen, die we bijna niet kunnen ontdekken. Deze kijktafel laat hier iets van zien.
In een ring van gras (Xenos) maakte een vogel zijn nestje. De steen herinnert ons aan de weggerolde steen van het graf. Enkele narcisjes en een lichtje. Een eenvoudige paaskijktafel. Ontdek het zelf!

Pasen: verborgen licht bovenaanzicht

Ook het licht van de Verrijzenis is niet zo heel makkelijk te ontdekken in je leven!
Om dit te symboliseren een opstelling met 'verborgen' licht. Op een place-mat in lentekleur leg je een ring van groen stro, daarbinnen een kring van stenen, zij symboliseren het graf. In het midden daarvan verschuilt zich het licht.

ontdekken: licht tussen rotsgraf + levensboom + kaart paaslicht

Je kan deze opstelling eventueel nog verder aankleden. Met wat appelbloesem-bloemetjes, een paasboom (Hema) en een kaart van zonlicht en wolken. De tekst op de kaart is een gedicht van Hans Andreas:

Gelukkig dat het licht bestaat
en dat het met me doet en praat
en dat ik weet dat ik er vandaan
kom, van het licht of hoe dat heet
.

Pasen ontdekken in lentekistje

Een houten kistje gevuld met stro waar flessen wijn in hebben gezeten. Dat is de basis van dit "Pasen-ontdek-het-lentekistje". Maak vier openingen in het stro en verberg in elke opening een paassymbool.

ontdekken vier aspecten Pasen

Zet op de gele onderzetter het Paaslam, Christus (schaapje, Xenos) De eitjes hebben zo'n goede schutkleur dat je ze moeilijk kan ontdekken. De kleine narcisjes zijn waxinelichtjes! (Xenos) Tot slot is er een prachtige kaart van licht aan het einde van een stenen trap/graf. De tekst is verborgen onder het stro, maar er staat:

De engel zegt: Hij is niet hier,
want Hij is opgestaan.
Hij leeft voortaan en
vraagt aan jou
Hem achterna te gaan.

Hem achterna, en wat Hij deed
aan liefde en aan trouw,
dat kun jij ook, ga nu op weg,
Hij wacht, Hij wacht op jou.

Wie blind was ziet,
wie doof was hoort
de wanhoop is voorbij.
Hij ging jou voor in liefde doen
en wacht op jou en mij


De 'paas'kaarten zijn verkrijgbaar bij de webwinkel van de PKN. Interesse? Ga naar....

emmausgangers onderweg

Als laatste een 'bijbelse' kijktafel. Zet bij de kijktafel een vaasje met rode anemomen. Rode anemonen worden in de christelijke (schilder)kunst geassocieerd met de kruisiging van Christus. Op deze - subtiele- manier leg je een verbinding tussen Goede Vrijdag en Pasen. De steen doet denken aan de weggerolde steen bij het graf op Paasmorgen. Het lichtje aan het licht van Christus.
Op de afbeelding zie je de Emmaüsgangers, vergezeld van een vreemdeling. Alleen de contouren van deze derde persoon zijn geschetst. Terwijl deze twee mannen praten over alles wat er in Jeruzalem is voorgevallen, voegt Jezus zich bij hen, maar ' hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen" (Lc 24,16)

emmausgangers 2

De twee afbeeldingen van de Emmaüsgangers komen uit het afbeeldingenbestand van Google. Plak ze op stevig papier/karton en zet ze in een (gebedskaart)houder.
Terwijl ze met de vreemdeling aan tafel zitten werden hun ogen geopend en ze herkenden Jezus, aan het breken van het brood; maar Hij verdween uit hun gezicht. (naar Lc 24, 29-31).
In het verhaal van de Emmausgangers worden drie manieren belicht om Jezus te ontdekken en te ervaren in ons leven, nu.
- Hij is aanwezig waar twee of meer in zijn naam bijeen zijn.
- Hij is aanwezig in zijn Woord
- Hij is te herkennen in het breken van het Brood

Pasen, feest van het nieuwe (L)leven, van de overwinning van de dood, van het Licht van Christus, van de Verrezene in ons midden....... langzaam maar zeker kunnen we er iets van gaan ontdekken in ons eigen, dagelijks leven.
Met een kijktafel neem je je kinderen, stapje voor stapje, op die ontdekkingstocht mee. We hoeven het niet haarfijn te kunnen uitleggen. Ook de Evangelisten verwoorden de paas-ervaring in beelden en verhalen. Gelukkig laten symbolen, voor klein en groot, op indrukwekkende wijze, iets oplichten van het Paas-geheim!

EK

Artikelen in dit thema Stenen gaan leven II

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook