Header vuur

Kapel: steek een kaarsje op

Steun Geloven thuis

Word vriend/vriendin van Geloven Thuis! Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Word jij een vriend uit duizenden? Je kleine of grotere gift is aftrekbaar!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook

De herdertjes lagen bij nachte

Advent en Kerst 2011

schaap wacht op onderzetter op kerstmis

Op zondag 27 november is de Advent begonnen. Vier weken bereiden we ons voor op Kerstmis. Het is een tijd van wachten, van waken... Dit jaar werden we geïnspireerd door het lied 'de herdertjes lagen bij nachte'.

In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudden bewaakten (Lucas 2,8 )

jongentje als herder verkleed, heilig???

Herders weten wat het is om te waken. Ieder geluid in de donkere nacht kan op gevaar duiden. Wilde dieren kunnen het gemunt hebben op het zwakste dier uit de kudde, mensen met kwade bedoelingen zouden juist het lekkerste schaap op het oog kunnen hebben. Herders hoeden hun dieren: d.w.z. speuren naar plaatsen met helder water en grazige weiden, behoeden hen voor gevaar, zoeken het schaap dat is afgedwaald en verzorgen en genezen de schapen die gewond zijn.

De herdertjes lagen bij nachte.....

Herders, schapen en koningen: in de bijbel horen zij onverbrekelijk bij elkaar, want zal de langverwachte messias niet afstammen van Koning David, een voormalige herdersjongen? En zal de messias zijn volk niet leiden als een goede herder? Jezus wordt geboren in Bethlehem, de stad van David. De herders horen het niet voor niets het als eerste: Ik verkondig U een blijde boodschap, heden is U een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal U een teken zijn: Gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. (Lucas 2,11-13)

herders en engelen, uit prentenbijbel

De redactie vulde de site met bijdragen die je vindt in de verschillende rubrieken van het Menu in de linkerkolom. Hopelijk inspireren ze je om op speelse manier met ons adventsthema 'De herdertjes lagen bij nachte' aan de slag te gaan. Want gelovig worden en blijven, dat is een proces dat altijd zorg en aandacht verdient. En dat geldt niet alleen voor onze kinderen!

Een kijktafel voor de Advent, met de kleur paars en vier kaarsen aangevuld met herders en schapen, elke week komen er meer
Maak op eenvoudige wijze een Adventskalender in ons thema. Iedere dag schuift het schaapje een stukje op...
Maak zelf een schaapje voor op de kijktafel of bij de stal. Marjet de Jong doet het je stap voor stap voor!
Een voorleesverhaal voor de Advent, in gedeeltes voor te lezen voor elke zondag van de Advent een stukje.
Tim Schilling schrijft een bijdrage over psalm 23: de herder is mijn Heer. Deze psalm geeft ons een prachtig beeld van God. Ook voor kinderen invoelbaar...
De kerststal is ons allemaal vertrouwd, maar waar staan al deze beelden voor en waar komen ze vandaan?
Waar komt het woord 'Advent' vandaan en wat is de achtergrond en betekenis van de Adventskrans?
Een versje voor bij het aansteken van de Adventskrans, bij elk van de vier kaarsen en het laatste couplet is voor Kerstmis.

Zingen en bidden, bij het aansteken van de kaarsen en op en rond Kerstmis. We geven een aantal tips en liedjes die hiervoor geschikt zijn.

In de kinderbijbel gaat het ook over herders, maar ook over een herderskoning. Jezus wordt geboren in Bethlehem, de plaats waar koning David vandaan kwam.
Hoe begin je je peuter te vertellen over Kerstmis? Marieke Vader schets hoe zij hier in haar gezin een begin mee maakte.
We tippen een aantal prentenboeken en een boek met voorleesverhalen, vol met schaapjes, herders: want we gaan met zijn allen naar Bethlehem!