Winter stilte

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Hoezo, stille tijd?

Het lijkt of het kerkelijk jaar stil is gevallen.
Kerstmis is achter de rug en voorlopig is het nog lang geen Pasen.
Maar in de christelijke kerken is het in de zondagsvieringen van januari, eigenlijk heel druk. Want er wordt plaats gemaakt voor iedereen! De bidweek van de eenheid, met veel aandacht voor de oecumene, duurt van 16 tot 23 januari. Maar ook wordt er aandacht besteed aan het feit dat Jezus voor alle mensen op aarde is gekomen. Voor jong en oud, voor zwart en blank, in welk werelddeel je ook woont.

Drie Koningen
Het eerste feest van Epifanie (het betekent: Openbaring) is het feest van Drie Koningen. (Mt 2, 1-12). De drie wijzen verbeelden dit uitstekend. Ze zijn van verschillende leeftijden, verschillende huidskleuren en vertegenwoordigen daarmee de hele wereld. Iedereen is welkom bij Jezus!

drie koningen + ster HBML

Doop in de Jordaan
De zondag na het feest van Drie Koningen, treedt aan het licht wie er uit dat kleine kerstkindje is gegroeid. Een volwassen man, die zich laat dopen door Johannes (de Doper) in de rivier de Jordaan.( Mc 1, 1-11) Er daalt een duif uit de hemel (teken van de Gods geest) en er klinkt een stem uit de hoge: Jij bent mijn zoon, mijn meest geliefde, in jou is mijn welbehagen.
De hoorders van het Evangelie weten het meteen al na de aanhef, de allereerste zin van het Evangelie van Marcus: Aankondiging van Jezus Christus. Om deze Jezus kunnen we niet heen. God's Geest rust op Hem. Hij is de langverwachte Christus, de gezalfde. De langverwachte Messias. Gekomen tot redding van velen...

doop in de jordaan HBML

Bruiloft te Kana
Op de derde zondag van de feesten van Epifanie leest de kerk het verhaal van de bruiloft te Kana. (Joh 2, 1-11) Het verhaal van het feest wat al dreigde te eindigen voor het goed was begonnen, omdat de wijn al op was....
Maria en Jezus met zijn kersverse leerlingen zijn op dit feest aanwezig. De leerlingen moeten weten wie hun meester eigenlijk is. Dus Jezus steekt de handen uit de mouwen en water verandert in wijn, want zo staat er in vers 11: dit is het begin dat Jezus maakt met zijn tekenen te Kana in Galilea, zo laat hij zijn glorie verschijnen en komen zijn leerlingen tot geloof in Hem

bruiloft te Kana HBML

drie keer nieuw begin, openbaring
Wordt in de Kerstnacht uit Evangelie van Lucas het geboorteverhaal van Jezus verteld. In het begin van het evangelie van Matteüs lezen we over het bezoek van de drie Koningen. In het eerste hoofdstuk van Marcus lezen we over de doop van de volwassen Jezus en in het Evangelie van Johannes maakt Jezus zijn start met zijn eerste teken op de bruiloft van Kana.

In de maand januari horen we feitelijk drie keer een begin, drie keer wordt openbaar wie Jezus is voor ons en iedereen....
Wat let je om deze verhalen in januari aan je kinderen te vertellen of voor te lezen uit de kinderbijbel! Maak het openbaar, laten we het vieren, tot drie keer toe: Jezus is geboren voor ons allemaal!

Aan bovenstaande illustraties van Anne Westerduin kan je al zien dat genoemde verhalen ook allemaal in onze nieuwe kinderbijbel Het begon met licht zijn te vinden. Meer informatie? Ga naar.....

EK

terug naar nieuwspagina
naar: Stil worden met kinderen

Artikelen in dit thema Winter stilte

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook