Winter stilte

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

2 februari: Opdracht van Jezus in de tempel of Maria LichtmisDe Kersttijd duurt veertig dagen en op 2 februari eindigt deze tijd officieel.
Veertig dagen na de geboorte van een eerstgeboren zoon van Joodse ouders, werd deze opgedragen in de tempel. Ook Jozef en Maria houden zich aan dit voorschrift. We lezen in het Evangelie van Lucas in hoofdstuk 2 in de verzen 20 t/m 40 wat er in de tempel gebeurde.

opdracht in de tempel uit prentenbijbel

De oude Simeon houdt Jezus in zijn armen en zegt: "Heer, U hebt uw belofte gehouden en kunt nu Uw dienaar in vrede laten gaan, want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u heeft gebracht ten overstaan van alle volken. Een licht dat de ongelovigen de ogen opent en roem brengt aan uw volk Israël".
Ook de profetes Hannah prijst God omwille van dit kind.

Hannah in de tempel prentenbijbel

In de volksmond heet het feest van 2 februari Maria Lichtmis. Deze naam hangt samen met de lichtprocessie waarin kaarsen werden meegedragen, die op deze dag werd gehouden. Er werden kaarsen gewijd die in de loop van het jaar thuis of in de kerk gebruikt zouden worden. Druppels van een gewijde kaars liet men ter zegening in doodskist of zaaikoren vallen. Men ontstak de kaars als het onweerde. Wanneer men een nieuwe woning in bezit nam, liet men wasdruppels in de vier hoeken vallen.

In Vlaanderen werden (en worden hier en daar soms nog) pannekoeken gebakken:"al is een vrouwke nog zo arm, met Lichtmis maakt ze haar panneke warm"bron: Al de dagen van ons leven, boek voor gelovige gezinnen

terug naar nieuwspagina
naar: stilte in bijbels perspectief

Artikelen in dit thema Winter stilte

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook