Van Palmzondag naar Pasen

Kijktafels

Hier vind je inspirerende voorbeelden van hoe je kunt kijken en spelen passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Goede Week en Pasen, ruimte maken voor de liefde!

De kijktafel voor de Goede Week borduurt voort op de kijktafel die ik maakte voor de Veertig-dagentijd 2012. Deze serie kan je vinden in het archief van 2012 bij het thema: 'Ruimte maken voor de liefde.' 

Maar je kan eventueel ook op Palmzondag met deze kijktafel beginnen.
Palmzondag

Kijktafel Palmzondag Ruimte maken voor de Liefde,  2

In de de plek met aarde zijn alle uitgebloeide bolletjes weggehaald en nieuwe bolletjes geplant. Het palmtakje op de voorgrond is meegenomen uit de (gezins)viering, het kruis is rechtop gezet, want de Goede Week, de lijdensweek is begonnen.

maandag

Goede Week RMvdL ma open graf detail

Haal de kaars weg, pas in de Paasnacht zal het licht het winnen van de duisternis. Schik op maandag of dinsdag de stenen tot een open graf. Er worden plannen gesmeed door de religieuze leiders om Jezus uit de weg te ruimen. Judas maakt met hen afspraken om Jezus - in ruil voor dertig zilverstukken - te verraden.

Witte Donderdag

Witte Donderdag RMvdL gebroken brood overzicht

Het is de vooravond van het Joodse Pesach. 'Pesach' betekent 'overgaan'. Het is het feest waarin de uittocht uit Egypte herdacht werd. De uittocht uit het land van dood en slavernij, weg onder het juk van Farao, op weg naar het beloofde land... . Het lam dat moest worden geslacht, moest gaaf zijn en zonder smet. Het bloed van het lam aan de deurposten gesmeerd, was het teken dat de engel van de dood die deur voorbij moest gaan. Ieder jaar vieren de Joden Pesach, tot op de dag van vandaag. Ze eten het paaslam samen met bittere kruiden en ongedesemd (= niet gerezen) brood, matze. Iedere Pesach roepen ze deze bevrijding in herinnering en stellen hem tegenwoordig: het geschiedt ons ook vandaag. Heden bevrijdt God ons uit alle vormen van kwaad, onderdrukking en dood...

Witte Donderdag RMvdL met brood en steentjes

Zet op de kijktafel een schaaltje met matze en zorg dat er een gebroken is.
Er liggen nog twee steentjes op de kijktafel: op eentje staat 'niet willen delen'. Jezus viert met zijn leerlingen Pesach in een bovenzaal in Jeruzalem. Tijdens de maaltijd neemt hij het ongedesemde brood in zijn handen, spreekt een zegenbede uit, breekt het en deelt het uit aan zijn leerlingen. Hij zegt: 'Neemt en eet, dit is mijn lichaam, het wordt voor jullie gegeven. Net als de wijn die wordt gedeeld, teken van een nieuw verbond. Een nieuw verbond tussen God en mens.

Witte Donderdag  RMvdL steentjes

Draag het steentje 'niet willen delen' van de kijktafel weg. Iedere week herhalen we wat Jezus op die avond, tijdens zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen -het laatste avondmaal - heeft gevraagd. "Blijf dit doen om mij te gedenken". Telkens als we Eucharistie vieren en het brood wordt gebroken en gedeeld, geeft Jezus zich aan ons: dit is mijn lichaam... Als dit geen delen is!

Witte Donderdag RMvdL detail paaslam

Als je wat oudere kinderen hebt, kan je een paaslam op de Witte Donderdag-tafel zetten. Je kan de relatie uitleggen tussen het Joodse Pesach, het laatste avondmaal van Jezus en zijn leerlingen en de Eucharistie: herinneren en tegenwoordig stellen. "Ook vandaag ben ik aanwezig", zegt Jezus tegen ons. "Als je mijn brood breekt en deelt, dan deel je in mijn gave aan jou. Ikzelf ben aanwezig in dit brood." Zo worden wij -zijn leerlingen vandaag- steeds meer tot lichaam van Christus en steeds meer in staat te doen als Hij. Ons leven delen met elkaar: ons leven, ons doen en laten inzetten voor de ander.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag RMvdL overzicht met christusdoorn

Haal de matzes weg en zet een kleine christusdoorn bij het kruis. De rode bloemetjes en de scherpe doorns roepen het beeld van de doornenkroon op, die de soldaten voor Jezus maakten. Samen met een purperen mantel, vormden deze kroon de 'koningskleren' van Jezus: "Gegroet, koning der Joden", spotten ze. Het koningschap van Jezus komt van boven, van God en openbaart zich in weerloosheid en het ontbreken van alle geweld.
Jezus wordt ter dood veroordeeld. De doornenkroon en het kruis zijn het symbool van alle lijden dat Jezus, op zijn weg naar de plaats van de kruisiging, meedraagt. Hij neemt alle verdriet, alle pijn, alle fouten en zonden, al het lijden van de mensen op zich.


Goede Vrijdag RMvdL steentje 'dood'

Haal op Goede Vrijdag het laatste steentje weg. Het steentje 'dood' wordt weggedragen. Alle steentjes op de kijktafel zijn weg: in de handen van God gelegd. Jezus heeft de weg naar God voor iedereen vrijgemaakt. Toen en nu. Iedere keer opnieuw. Als we echt, oprecht spijt hebben van wat we hebben gedaan, kunnen en mogen we telkens weer opnieuw beginnen. Met de mensen en met God. Jezus lijden en sterven staat garant voor dit nieuwe verbond.

In 'Tips' laten we zien, hoe je van de steentjes versiering kunt maken voor in de Paastakken.

Goede Vrijdag RMvdL detail

Voor grotere kinderen kan je het beeld van het weerloze lam op de Goede Vrijdag-tafel toevoegen. Jezus wordt zelf het Paaslam. Weerloos en kwetsbaar maakt hij zichzelf, tot de dood aan toe.
Vooral in het Evangelie van Johannes wordt er middels talloze tussenzinnetjes de relatie tussen de dood van Jezus en de dood van het paaslam - wat 'op het zesde uur' geslacht moest worden - aangeven.
Koning der Joden stond er als opschrijft op het kruis. In het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn. Pilatus laat er geen misverstanden over ontstaan: Jezus, die vandaag sterft aan het kruis is de Koning van iedereen!

Stille Zaterdag

stille zaterdag RMvdL kruis op zijn kant

In de loop van de avond van Goede Vrijdag wordt het lichaam van Jezus van het kruis afgenomen en in een nieuw graf gelegd. Leg het kruis op zijn zijkant en maak het graf dicht. Zet er een grote steen voor.

Stille zaterdag detail dicht graf RMvdL

Pasen

Pasen, RMvdL overzicht

Verander de kijktafel in een paastuin. Haal de paarse doek onder de kijktafel weg en vervang deze door een doek in lentekleur. De bolletjes staan misschien al net in bloei, voeg wat kleine narcissen of tulpen toe. Maak een bloesemboom van twee takken gipskruid. (steek ze in een stukje oases of op een prikker). Een nestje met eieren, kleine kuikentjes, gele accenten. Maak er een vrolijke paastuin van!

Pasen, RMvdL 2 kruis op zijn kant overzicht

Het kruis staat op zijn kant: Jezus is echt gestorven!

Pasen, RMvdL detail, graf met licht en gele onderzetter

Rol (bijvoorbeeld tijdens het paasontbijt) de steen weg van het graf en zet er de gele onderzetter met de tekst 'leve het nieuwe Leven' in, samen met een lichtje. In de Paasnacht wordt de Paaskaars in de kerk in het donker binnengedragen. "Licht van Christus" , klinkt er in de nacht. Een aarzelend vlammetje, wordt een zee van licht. Het donker van de dood voorgoed verdreven. Dus... het Paaslicht mag echt niet ontbreken op de paaskijktafel!

Pasen, RMvdL Lam Gods dat...

Het beeld van het paaslam en weerloos lam verandert op de Paastafel in het 'lam Gods'. 'Lam Gods' is de aanspreektitel van Johannes de Doper voor Jezus. (ga voor meer uitleg naar 'Wortels' in de editie 'Ruimte maken voor de liefde)
Ja, het lam Gods heeft de zonden van de wereld weggedragen. Onze God heeft Jezus niet aan de dood overgelaten, maar nieuw leven geschonken. Het gebeurt aan hem en ons vandaag! Er is ruimte voor het nieuwe Leven van Jezus: kortom ruimte voor de Liefde!

Pasen, RMvdL totaal

EK

 

Artikelen in dit thema Van Palmzondag naar Pasen

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook