Op weg naar Betlehem

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Over de beeldjes van kerstgroep

doos-met-kerstgroep-dicht-IMG 7394

Een geliefde traditie van de advent en kersttijd is het opzetten van de kerststal. Dit gebeurt uiteraard in de kerk, maar ook veel gezinnen hebben thuis een kerststal.
De kerststal brengt het verhaal van de geboorte van Jezus dichtbij, dankzij de herkenbare en aanraakbare figuren. Kinderen (en hun ouders) waarderen de kerststal nog meer wanneer ze er meer van weten. Hier een beknopte beschrijving van de symboliek van de kerststal. Geniet van deze mooie traditie en vertel de verhalen aan je kinderen bij het uitpakken van de beeldjes.

 

Bijbelse achtergrond
doos-open-IMG 7395Alleen de evangelisten Matteüs (1,1-2,23) en Lucas (1,26-2,21) vertellen over de geboorte van Jezus. De evangelist Johannes (1,1-18) laat ons op zijn eigen manier de betekenis van het kerstverhaal zien. Want Johannes noemt Jezus 'het woord' dat bij God vanaf het begin was. Door het woord is alles ontstaan, en nu is het woord 'vleesgeworden'. Wonderbaarlijk. Dit is de kern van het kerstverhaal: God, de Schepper van wereld en mens, deelt in het leven en de kwetsbaarheid van Zijn schepping.

De afstamming: (zie Matteüs 1,1-17).
Via Jozef staat Jezus in de lijn van Abraham en David. Beiden waren stamvaders van het volk Israël en beiden werden geroemd om hun geloof. Abraham was bereid op weg te gaan naar het land dat God zou aanwijzen, en God beloonde hem met een nageslacht zo talrijk de sterren. Ook David is een voorbeeld van een bescheiden begin waaruit grote dingen voortkomen.Voordat hij koning werd, was David een herdersjongen die Goliat versloeg.

De afzonderlijke beeldjes

jozef-uitgepakt-IMG 7402

Jozef
Matteüs noemt Jozef een 'rechtvaardige'. Jozef was trouw aan God en aan zijn vrouw, Maria, hoewel Jozef wist dat hij niet de echte vader van het kind was. Een engel heeft Jozef in een droom verteld dat hij het kind 'Jezus' moet noemen. (In het Lucasevangelie wordt de naam aan Maria verteld.) De naam Jezus betekent 'God redt'.

maria-2-uitgepakt-IMG 7399Maria
De zeer bekende passages over Maria (de aankondiging door Gabriël, Maria bij Elisabet, Maria’s loflied) vinden we in het Lucasevangelie (1,26-56; 2,1-20). Geen mens is zo betrokken bij het leven van Jezus als zijn moeder. Zij baart hem, voedt hem op, is aanwezig bij zijn wonderen, en maakt zijn dood en verrijzenis mee. Haar geloof in God wordt samengevat in haar uitspraak: 'Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt'.(Lucas 1,38).

Betlehem
Bethlehem was de geboorteplaats van koning David. Christus noemen we ook 'Koning', maar niet in de tijdgebonden, politieke zin. Christus heerst in ons hart. Micha 5,1 voorspelt dat uit Betlehem iemand komt die over Israël gaat heersen.

De stal
De stal staat (symbolisch) tegenover het gastenverblijf (Lucas 2,7), waar geen plaats was voor de heilige familie. Jezus werd geboren in de meest barre omstandigheden (vaak afgebeeld als donker, koud en arm). Dit onderdak was niet voor mensen bestemd, maar voor dieren.

Doeken
Maria wikkelde Jezus in doeken (Lucas 2,7). Dit toont zijn kwetsbaarheid en haar zorg. Er was weinig dat hem beschermde. Denk ook aan het symbolische dobbelen om Jezus’ kleren bij zijn kruisiging (Lucas 23,24), en de achtergebleven linnen doeken na zijn opstanding (Lucas 24,12).

De voerbak
Dieren eten uit een voerbak (Lucas 2,7) We noemen het ook wel een kribbe. Hier kunnen we een symbolische link met de Eucharistie zien. Jezus is het 'brood des levens' en ons 'dagelijks brood'.

os-uitgepakt-IMG 7411

ezel-uitgepakt-IMG 7407

Os en ezel
Zij staan niet in het evangelie, maar komen uit het vers van Jesaja (1,3): “Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets; mijn volk heeft geen begrip.” De ezel kan ook als voorteken gezien worden van de intocht van Jezus in Jeruzalem (Lucas 19,35).

herder-uitgepakt-IMG 7406

Herders
Het werk van een herder was bescheiden maar belangrijk werk. (Koning David begon als herder). Jezus noemt zichzelf “de goede herder” (Johannes 10,11; zie ook Matteüs 2,6). De bisschoppen van de kerk worden ook als herders gezien.

schaapjes-uitgepakt-IMG 7408

Schapen
Jezus
, de goede herder, zorgt voor zijn schapen. Maar hij wordt ook 'Lam Gods' genoemd. Het leven van Jezus werd geofferd voor ons.

Engelen
De engel Gabriël kondigt de geboorte van Jezus aan bij Maria (Lucas 1,26-46). In Matteüs (1,18-25) doet 'een engel van de Heer' dat bij Jezus. Een engel vertelt de herders over de geboorte van Jezus en daarna verschijnt 'een heel leger uit de hemel' om God te loven (Lucas 2,8-15). Een engel waarschuwt Jozef in een droom (Matteüs 2,13) om naar Egypte te vluchten, om de toorn van Koning Herodes te vermijden. Later vertelt een engel aan Jozef, dat het nu veilig was om terug naar Israel te gaan (Matteüs 2,19-20). Engelen zijn de boodschappers van de Heer.

De ster
Een ster leidt de herders naar Jezus. In symbolische termen is Jezus één van de talloze sterren van de stam van Abraham, maar hij in de eerste plaats is hij het schitterendste licht van de hemel, 'het licht van de wereld' (Johannes 8,12).

OP-weg-week-4-de-drie-koningen-detail-IMG 7429De magiërs
Bij Matteüs (2,1-12) lezen we hoe magiërs uit het Oosten Jezus, de pasgeboren koning, kwamen huldigen met hun geschenken van goud (koninklijk geschenk), wierook (gebruikt voor aanbidding) en mirre (kostbare olie gebruikt voor het balsemen). De geschenken suggereren Jezus' koninklijkheid, zijn goddelijkheid en zijn verlossende dood.
De magiërs zijn de eersten van buiten het volk Israël die Jezus vereren. Dit betekent dat de Zoon van God voor alle volken komt. Deze wijze mannen, de wetenschappers van hun tijd, bogen voor het gezag van Jezus. Andere tradities (verwijzend naar de profetie van Jesaja 60,1-6) noemen de bezoekers vanuit het Oosten 'koningen'. Het wereldlijke gezag is ondergeschikt aan het gezag van Jezus. De 'drie koningen' uit het Oosten geven het goede voorbeeld, iets wat Koning Herodes beslist niet doet! (Zie Matteüs 2,16)

Bij de stal, van Kerstmis tot Driekoningen

Geef alle beeldjes een mooie plaats bij de stal, en geniet samen met je kinderen van de oudste 'kijktafel' die we kennen! Steek met Kerstmis de lichtjes bij de stal aan en zing  er samen de bekende kerstliedjes. Van 'kling, klokje, klingeling' tot 'Drie koningen zagen en sterre'. Maak hier op de twaalf dagen tussen Kerstmis en Driekoningen een vast avondritueel van.

TS en EK

Artikelen in dit thema Op weg naar Betlehem

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook