Kijk eens om je heen

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Kijken met bijbelse ogen

Jezus kijkt niet over mensen heen of op hen neer. Hij veroordeelt ze niet. Iedereen die hij ontmoet kijkt hij met liefdevolle ogen aan. Hij ziet hun verlangen, hun geloof, hun hart.
'Wat wil je dat ik voor je doe?', horen we hem meermaals vragen.  Jezus behandelt iedereen als een kind van God, als een kind van zijn Vader. Ook jij hoort erbij!

Iedereen mag een leerling van Jezus zijn

KB-roeping-1-IMG 8273Jezus kan dit niet in zijn eentje. Hij heeft helpers nodig. Leerlingen.  Mannen en vrouwen die zijn boodschap verder gaan vertellen, ook als hij er niet meer zou zijn. Maar waar vindt hij goede helpers? Natuurlijk aan de oever van het meer. Daar zijn vissers. Vissers kunnen heel goed kijken: Hoe waait de wind? Hoe is de stroming van het water? Waar zijn er vissen te vinden? Is er al iets in het net? Vissers zijn ook doorzetters: ze gaan er bij weer en wind opuit en proberen het desnoods 's ochtends nog een keer als ze 's nachts nog niets gevangen hebben. Zo vindt Jezus zijn eerste leerlingen. 

KB-Levi-tolhuis-IMG 8272Maar Jezus kan ook tolbeambte gebruiken. Als hij Levi ziet zitten weet hij het meteen. Hij is wel een tollenaar, in dienst van de Romeinse bezetter, maar deze man daar schuilt zelfs een evangelist in, want Levi, de later de naam Matteus krijgt, zal niet alleen over Jezus vertellen, maar ook over Jezus schrijven!

De verhalen over hoe Jezus zijn leerlingen  bij elkaar roept staat in veel kinderbijbels. Het verhaal speciaal over Levi staat in 'Op weg'.

In de rubriek 'kijktafels' vind je bij dit bijbelverhaal een passende kijktafel

Wat is houden van?

In de kinderbijbel 'Schitterende bijbelverhalen' staat mooi verwoord wat de kern van Jezus boodschap is:
KB-Over-rechtvaardigen-IMG 8274Jezus zei nog meer tegen de mensen die naar hem luisterden:
'Jullie zijn het zout dat de aarde smaak geeft.
Jullie zijn het licht dat de wereld verlicht.
Behandel de mensen met liefde, ook degene die je kwaad doen.
Dan zijn jullie echt kinderen van God onze Vader,
die de zon laat opgaan over slechte en goede mensen
en regen geeft aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want als je alleen maar houdt van degene die van jou houden, wat voor bijzonders doe je dan? Dat doet toch iedereen al?'

In de rubriek 'kijktafels' vind je een passende kijktafel bij dit bijverhaal.

Niemand over het hoofd zien

Zo geeft hij zelf het goede voorbeeld, bijv. als het gaat over Zacheus. Het verhaal van Zacheus staat in vrijwel elke kinderbijbel, dus ook in de Prentenbijbel.

Zacheus is klein. Maar dat is niet de enige reden waarom de mensen hem niet aankijken. Zacheus is rijk, maar het geld wat hij heeft daar is hij niet eerlijk aangekomen. Hij gaat bij de mensen langs om de belasting te innen die zij moeten betalen. Maar aan iedereen vraagt hij meer dan ze eigenlijk moeten betalen. En zo kan hij iedere keer iets in zijn eigen zak steken. De mensen weten dat, maar ze kunnen er niets tegen doen! Maar als ze hem tegenkomen kijken ze op hem neer! Zacheus heeft over Jezus gehoord en als Jezus in de stad zal komen waar hij woont wil hij Jezus graag zien. Maar het is te druk en de mensen laten hem er niet door, zo kan hij niet vooraan komen en Jezus zien. Hij holt hard vooruit en klimt in een boom. Daar verscholen tussen de takken staat er niemand voor hem en kan hij Jezus met eigen ogen zien.
KB-Zacheus-IMG 8271Als Jezus voorbij loopt kijkt hij omhoog en ziet Zacheus tussen de bladeren zitten. En tot Zacheus grote schrik kijkt Jezus hem recht in het gezicht en spreekt hem aan. Jezus vraagt aan Zacheus of hij 's avonds bij hem mag komen eten. De mensen vinden het maar niks dat Jezus bij Zacheus gaat eten, hij is toch niet eerlijk?
Door de ontmoeting met Jezus, de eerste mens die hem echt aan heeft gekeken, verandert er iets in Zacheus. Hij komt tot inkeer en beloofd al het geld wat hij in zijn eigen zak heeft gestoken terug te geven aan degene van wie hij het gestolen heeft en nog iets extra's erbij!

Iedereen telt!

Jezus vertelt de mensen ook dat voor God iedereen telt. Dat er vreugde is in de hemel als iedereen weer compleet is. Want als je 100 schapen hebt en je bij het tellen er een mist, dan ga je daar naar op zoek en zoekt net zolang tot de kudde weer compleet is. Karel Eykman vertelt dit verhaal in " Hoor eens even" zo na, dat het zich afspeelt op de boerderij van Jos zijn vader boer Heermans: 
KB-verloren-schaap-2-IMG 8269Op de boerderij zijn twaalf schapen. Deze week moet Jos erop passen.
Hij neemt ze mee naar buiten, naar de hei. Daar kunnen ze grazen.
Hij heeft een lange stok bij zich om ze allemaal bij elkaar te houden.
Hij geeft ze een tikje als ze te ver weg lopen, of hij gooit een steentje naar ze.
Want ze zijn allemaal wel eens stout, maar Jos vindt ze allemaal aardig en ze vinden allemaal Jos aardig. Jos kent de namen van elk schaap:
Jansje met het zwarte oor,
Karel met twee zwarte oren,
Riesje met een zwarte voorpoot,
Gijs met twee zwarte voorpoten,
Liesje met een zwarte achterpoot,
Eddie met twee zwarte achterpoten,
Veronica met de zwarte staart
en Flip met de zwarte snoet.
Brigitte, die helemaal wit is,
dikke Bert en dunne Berta
en Koos, het zwarte schaap van de familie.
's Avonds brengt Jos ze allemaal naar de schuur op de hei. Daar mogen ze rustig slapen.
Jos gaat er ook slapen, op de drempel.Zo is hij zelf de deur. Binnen zijn de schapen veilig. Geen mens kan ze stelen, geen beest kan ze bijten. Maar eerst moeten ze nu naar binnen, één voor één, alle twaalf. Jos telt ze:
Jansje met het zwarte oor is één,
Karel met twee zwarte oren is twee,
Gijs met twee zwarte voorpoten is drie,
Liesje met één zwarte achterpoot is vier,
Eddie met twee zwarte achterpoten is vijf,
Veronica met de zwarte staart is zes,
en Flip met de zwarte snoet is zeven, Brigitte,
die helemaal wit is, is helemaal acht.
Dikke Bert en dunne Berta zijn negen en tien,
en Koos, het zwarte schaap, is nummer elf.
Maar er moeten twaalf schapen zijn! Wie is er niet? Welk schaap is weg? Jos kijkt: het schaap met één zwarte voorpoot is er niet. Riesje is er niet. Jos schrikt. Zijn vader zal kwaad zijn als er een schaap ontbreekt. En het is Jos zijn schuld dat Riesje ontbreekt. Jos zegt tegen de schapen:
'Passen jullie goed op jezelf. Jullie zijn een kudde, dus loop niet weg van elkaar, blijf bij elkaar in de schuur. Ik moet Riesje gaan zoeken.'

KB-verloren-schaap-3-IMG 8267En hij gaat weg. Het is al donker geworden. Hij loopt door het donkere bos en over de donkere hei. 'Riesje,' roept hij, 'Riesje, Rie-ie-ie-ie-iesje, waar ben je?' Intussen zijn de andere schapen in de schuur. Ze mopperen en ze mekkeren.
'Jos laat ons alleen,' zegt Jansje.
'Dat is gemeen/ zegt Karel.
'Wij zijn met elf en Riesje is er maar één,' zegt Gijs.
'Wij zijn met meer, dus wij gaan voor', zegt Liesje.
'Maar Jos laat ons alleen,' zegt Eddie.
'En ik ben zo bang!!' blèrt Veronica.
'Zullen er wolven komen?' vraagt Flip.
'Misschien is er wel een leeuw op de hei,' zegt Brigitte.
'Of een krokodil,' stottert Bert.
'Schei uit, je maakt me bang,' zegt Berta tegen Bert.
'Je maakt mij niet bang,' zegt Koos, 'want ik was al bang.'
Al die tijd loopt Jos te zoeken. 'Riesje!' roept hij. 'Riesje, waar zit je? Rie-ie-iesje! Ik zoek je! Laat je dan eens vinden!' Dan houdt hij op met roepen. Hij is moe van het schreeuwen. Hij is ook een beetje bang alleen in het donker. Maar wat hoort hij dan opeens!
'Mè-è-è mè-è-è mèk mekker,' hoort hij mekkeren. 'Bla bla blaaaa,' hoort hij blaten. Hij had het niet gehoord al die tijd, want hij was zelf zo hard aan het roepen. Nu hoort hij het.
Hij loopt snel naar het gemekker toe, dwars door de struiken. De takken botsen tegen zijn gezicht. Het kan hem niet schelen. Dan vindt hij Riesje in het donker. 'Stom beest', zegt hij 'als je nog eens wat weet.' Maar hij is zo blij. Hij vergeet om boos te zijn. Hij tilt Riesje op en tilt haar op zijn nek. Zo lopen ze naar huis terug. Riesje mekkert niet meer. Jos moppert niet meer. Zo gaan ze samen door de nacht. Hij is moe als hij thuiskomt, maar hij is erg blij. Alle andere schapen zijn er gelukkig nog.
'KB-verloren-schaap-1-IMG 8265Daar heb je haar ook,' zegt Jansje.
'Hè, hè, het werd tijd,' zegt Karel.
'Waar heb je gezeten?' vraagt Gijs.
'We maakten ons ongerust,' zegt Liesje.
'Jos bleef zo lang weg,' zegt Eddie.
'We waren zo bang,' blèrt Veronica.
'Dat er wolven zouden komen,' zegt Flip.
'Of een leeuw,' zegt Brigitte
'Of een krokodil,' stottert Bert.
'Allemaal door jouw schuld,' zegt Berta tegen Riesje.
'Stom schaap,' zegt Koos.
Maar Jos moet lachen. 'Ik ben niet blij met alleen Riesje,' zegt hij. 'Ik ben blij met jullie allemaal, omdat we weer samen bij elkaar zijn.' Nu kunnen ze gerust gaan slapen. Jos gaat slapen op de drempel. Hij is de deur.

Bij dit bijbelverhaal vind je in de rubriek 'kijktafels' een mooie kijktafel.

Kinderen horen zeker ook bij Jezus!

Of je nu rijk of arm bent, van binnen of buiten de stad komt, vreemdeling of ziek, man of vrouw, volwassen of kind. Jezus neemt iedereen serieus, ook als je (nog maar) een kind bent. In veel kinderbijbels vind je het verhaal hoe Jezus de kinderen bij zich laat komen, o.a. in Bijbel voor kinderen' en daarbij zijn leerlingen op de vingers tikt als ze de kinderen weg willen sturen:

KB-Jezus-en-kinderen-IMG 8262'Ze doen niks hoor', zei Jezus lachend'. Eigenlijk zijn ze erg aardig. Ze zorgen goed voor me. Ze zijn alleen wat bezorgd. Dan denken ze dat ik te moe wordt. Maar voor jullie maak ik graag tijd'.

Hij ging op zijn hurken tussen de kinderen zitten. 'Ik vind het juist fijn dat jullie bij me gekomen zijn. Ik zal God vragen of hij goed voor jullie wil zorgen. Hij houdt van jullie en ik ook'. Hij praat nog even met ze. Tot hij zag dat de zon al onderging. 'Nu stoppen we ermee', zei Jezus. 'Het is al laat. Ik ga naar huis en jullie moeten naar bed. Ga maar gauw.'

Blij gingen de moeders met hun kinderen naar huis. Af en toe keken ze nog even om. De kinderen zwaaiden vrolijk naar de vriendelijke man. Lachend zwaaide hij terug. 'Tot ziens', riep hij.'Lekker slapen, he! Ik zal aan jullie denken'. 

Samenwerken als een lichaam

Paulus verwoordt in zijn brief aan de eerste christenen in Rome perfect hoe alle mensen samen een lichaam vormen, een gemeenschap. Kijk elkaar maar eens goed aan en zie dat iedereen belangrijk is. Niemand is meer of minder dan de ander en als je samen werkt dan kom je verder, zelfs tot in het Rijk van God. In 'Het begon met licht' maakt Gerrie Huiberts er een brief in versvorm van:

KB-Paulus-brief-aan-rome-IMG 8264Samen een lijf

Hallo mensen daar in Rome
wil je samen verder komen
moet je er wel echt voor gaan
samen stevig willen staan

altijd  brood en liefde delen
niemand moet de baas gaan spelen
hier in het beloofde rijk
zijn we allemaal gelijk

want we zijn net lichaamsdelen
die goed moeten samenspelen
wie de weg weet die lijkt dan
op een oog dat kijken kan

 

maar wat heb je daar nu aan
zonder voet om op te staan?

een mond kan toch niet zonder tanden?
wat heb je aan armen zonder handen?

werk je niet samen met z'n allen
dan kan zo'n lijf heel lelijk vallen

praat jij altijd vol goede moed?
Doe dat dan? dat kun jij goed!
maar: voel je niet hoger dan
iemand die goed delen kan

alleen samen alle leden
kom je in het rijk van vrede
met een piekfijn samenspel
komt dat lieve lijf er wel!

deze brief geef ik mee
aan febe, die veel voor me deed

lieve mensen daar in rome
werk goed samen en blijf dromen
heel veel vrede
heel veel zegen
wens ik jullie op je wegen

groeten en een liefdes-kus
van Paulus

In de rubriek kijktafels vind je een mooie kijktafel bij dit bijbelverhaal.

Voor de verhalen en illustraties is geput uit de volgende kinderbijbels:
Bauke Offringa & Lika Tov, Op weg, 7+
Marie-Helene Delval, Schitterende bijbelverhalen, 4+ verkrijgbaar in onze webwinkel
Marijke ten Cate, Prentenbijbel,  4+
Karel Eykman & Jansje Bouwman, Hoors eens even, 4+
Marianne Busser & Ron Schroder, Bijbel voor kinderen, 6+
Gerrie Huibert& Anne Westerduin, Het begon met licht, 8+ verkrijgbaar in onze webwinkel

EK

 

 

 

Artikelen in dit thema Kijk eens om je heen

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook