Stappen zetten

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen over stappen zetten en verder gaan

Stap voor stap kom je er

In de bijbel wordt heel wat gelopen. Het was heel gewoon, want de meeste mensen hadden geen kamelen of paarden. Misschien een ezeltje, maar die droeg dan de bagage en liep je er zelf naast.

We weten allemaal dat je niet altijd op dezelfde manier loopt. Soms heb je geen zin, dan loop je schoorvoetend. Soms ga je graag ergens heen en ben je blij, dan ga je lichtvoetig. Je kan aarzelend je weg zoeken omdat je je onzeker voelt, of juist met ferme pas op je doel af gaan, eerbiedig lopen, marcheren, lood in je schoenen hebben, voetje-voor-voetje gaan, kordaat....  In de bijbel komen we heel veel manieren van stappen zetten tegen.

Abraham-en-Sara-SB-IMG 7939

 

Zo gaat Abraham goed voorbereid op reis naar het land dat God hem wijzen zal. Hij pakt al zijn bezittingen in en neemt al zijn dieren mee en natuurlijk ziijn vrouw Sara en zijn neef Lot. Abraham is vol vertrouwen op zijn reis en gelooft in de belofte van God dat hij nakomelingen zal krijgen talrijker dan de sterren aan de hemel....

het verhaal van de roeping van Abraham vind je in alle kinderbijbels (lijst zie onderaan het artikel)

 

Abraham-en-Izaak-IMG 7941

 

Diezelfde Abraham loopt met lood in zijn schoenen de berg op, in de veronderstelling dat zijn zoon Izaak het lam zal zijn wat hij moet offeren, maar hij komt samen met Izaak lichtvoetig de berg weer af ...

dit verhaal vind je o.a. in de Kijkbijbel, Schitterende bijbijbelverhalen en Bijbelse verhalen voorj onge kinderen

Later moet ook Jacob die gevlucht is naar zijn verre familie in Haran op reis. Maar hij durft niet. Wat zal zijn boer Esau doen als hij hem weer ziet? Zet hij de eerste stap op weg naar verzoening?...

dit verhaal vind je o.a. in Bijbel voor kinderen

Een stuk verder in de tijd wonen de talrijke nakomelingen van de aartsvaders Abraham en Jacob in Egypte, waar ze als slaven moeten werken en waar de jongetjes die geboren worden, worden gedood. Mozes die erachter is gekomen dat hij geen Egyptische prins is, maar een kind van joodse ouders, is gevlucht naar de woestijn. Daar ziet hij iets bijzonders: een struik die in vuur en vlam staat, maar niet verbrandt. Hij moet zijn sandalen uitdoen en zo betreedt hij eerbiedig heilige grond en hoort hij dat de naam van God is: ik-ben-er-voor-jou.

de-uittocht-SB-IMG 7943

God heeft de ellende van zijn volk gezien en stuurt Mozes in zijn naam naar Farao. Op een bijzondere avond begint de reis op weg naar het beloofde land, eerst door de drooggevallen rietzee en dan veertig jaar door de woestijn. De reis is lang en onderweg wordt er heel wat gesloft en gesjokt.  Het volk van God vergeet niet alleen vaak waarnaartoe ze op weg zijn, maar ook dat ze op hun God kunnen vertrouwen. Zij zijn toch zijn volk?....

het verhaal van het Brandende braambos en de Uittocht vind je in alle kinderbijbels

In het beloofde land aangekomen, staan ze voor de poorten van Jericho. Maar ze zijn niet welkom. De poorten in de hoge muren blijven potdicht. En dan gaan het Joodse volk lopen. Zeven keer helemaal rond de stad. Trompetgeschal vergezeld hun dreundende stappen. Het onverwachte gebeurt, de muren vallen...

het verhaal van de val van Jericho vind je o.a. in de Prentenbijbel, Bijbel voor kinderen en Bijbelse verhalen voor jonge kinderen en Het Hoogste WoordRuth-en-Naomi-HBmL-IMG 7946

 

En dan is er Naomi met haar buitenlandse schoondochter Ruth. Zij ondernemen samen de lange reis naar de plaats waar Naomi vandaan komt, Betlehem. Want, zegt Ruth: 'Jouw land is mijn land en jouw God is mijn God'. Ik ga met je mee en laat je niet in de steek. Als zij dat niet hadden gedaan, was koning David nooit geboren...

het verhaal van Ruth vind je in bijna alle kinderbijbels

De profeet Elia ziet het niet meer zitten. Moedeloos vertrekt hij, legt het moede hoofd te rusten onder een bremstruik en wil geen stap meer verzetten, want er luistert toch niemand naar hem en naar de woorden van God. Maar God laat zich niet kennen en versterkt Elia op zijn eigen manier. En dan loopt Elia 40 dagen achter elkaar, in een ruk door, naar de berg van God....

het verhaal van de moedeloze Elia vind je o.a. Bijbelse verhalen voor jonge kinderen en Op weg

Stappen zetten

Jezus loopt ook veel. Het evangelie van Marcus heeft zelfs als rode draad een voetreis vanuit het noorden van Israël, de provincie Galilea, naar het zuiden van Israël, Jeruzalem. Jezus, hij reist van stad tot stad. Onderweg onderwijst hij zijn vrienden en vertelt hij verhalen om duidelijk te maken wie God, zijn Vader is en hoe het koninkrijk Gods gestalte krijgt.

Zo is er die zoon die naar de vreemde wil vertrekken en zijn vader en broer achterlaat op de boerderij. Als alles wat er mis kan gaan, gebeurd is, wil hij terug naar huis. Zullen ze hem met hangende pootjes zien terugkeren? Wat een blamage. Maar toch zet hij de stap en keert op zijn schreden terug. Dan blijkt dat zijn vader al vanaf de eerste dag dat hij is weggegaan, voortdurend op de uitkijk staat...

het verhaal van de verloren zoon vind je o.a. de Kijkbijbel, de Prentenbijbel, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen en Op weg

Genezing-lamme-HBmL-IMG 7947

Of die verlamde man, die met bed en al via het dak voor de voeten van Jezus wordt neergelaten. Jezus zegt tot hem: 'Neem je bed op en loop!' . Hij zal van pure vreugde naar huis gehuppeld zijn...

dit verhaal staat o.a. in de Kijkbijbel, Schittende bijbelverhalen, Het begon met Licht, Op weg en Bijbel voor kinderen.

Of de barmhartige Samaritaan die niet met een grote boog om de gewonde man heen loopt, maar voorzichtig naderbij komt en zich ontfermt..

het verhaal van de barmhartige Samaritaan vind je o.a. in Het begon met Licht, de Kijkbijbel, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen, het Hoogste woord en Op weg,

Of die kleine Zacheüs: iedereen kijkt hem met de nek aan omdat hij zichzelf verrijkt ten koste van anderen. Omdat Jezus wel zijn gast wil zijn, komt hij tot inkeer en zet een eerste stap op een nieuwe weg ...

dit verhaal staat in bijna alle kinderbijbels

Of die wijngaardenier die telkens opnieuw de tocht naar de stad maakt om nieuwe arbeiders te vinden die in zijn wijngaard mogen werken, kort of lang ...

dit verhaal staat o.a. in de Kijkbijbel, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen en Op weg,

Of die mensen die uitgenodigd waren op het grote feest, maar de de stap naar de feestzaal toe niet zetten. Wie willen er wel dan komen?...

dit verhaal staat o.a. in Het begon met Licht, Op weg, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen

De eerste stappen van de leerlingen van Jezus en de reizen van de apostelen

Emmausgangers-SB-IMG 7944

 

Het eerste verhaal dat zich afspeelt op paasmorgen gaat over twee mensen die verdrietig stap voor stap naar huis teruglopen nadat Jezus is gestorven, is dat van de Emmaüsgangers.

Terwijl ze herinneringen aan Jezus ophalen, voegt zich iemand bij hen, maar ze herkennen de man niet. Wel voelen ze iets binnen in zichzelf veranderen. 'Brandde ons hart niet, toen hij ons de Schriften uitlegde en alles verklaarde?'

Als ze aan het eind van de dag samen de maaltijd gebruiken herkennen ze Jezus aan het breken van het brood.

dit verhaal vind je o.a. in de Kijkbijbel, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen, Schitterende bijbelverhalen, en het begon met Licht

 

 

toespraak-Petrus-Pinkstermorgen-SB-IMG 7945

 

Met Pinksteren worden de bange leerlingen vervuld van de Geest en stappen naar buiten. Vanaf die tijd zijn ze enthousiast, geestdriftig.  Ze staan in vuur en vlam voor de boodschap van Jezus en vol elan vertellen ze overal waar ze komen dat Jezus de langverwachte Messias is. Zo verspreidt het Evangelie zich als een lopend vuurtje en ontstaan in vele plaatsen kleine en grotere geloofsgemeenschappen van Christenen.

het Pinksterverhaal staat in alle kinderbijbels

De eerste naam die de christenen kregen was 'mensen van de weg'.  Jezus zei van zichzelf dat hij de Weg was. Als je hem volgt, in zijn voetstappen gaat, dan ben je iemand van 'de weg'.

Brieven-van-Paulus-HBmL-IMG 7948

 

In het boek 'Handelingen' lezen we over de eerste christengemeente in Jeruzalem. Hoe ze samen leefden en voor elkaar zorgden. Over hoe ze Jezus gedenken door samen te komen in een huis om daar het brood te breken en te delen, samen te genieten van al het meegebrachte eten.

Maar in het boek van de 'Handelingen' lezen we ook over de reizen van Paulus, Petrus, Johannes, Barnabas, Mattias en vele anderen. Via plaatsen die nu in Turkije en Griekenland liggen bereiken ze uiteindelijk zelfs de hoofdstad van het Romeinse rijk: Rome.

In 'de Brieven van ... aan de christenen van ....' maken we kennis met al die eerste christengemeenschappen: die van Korinte, Efeze, Tessalonica, Rome ...

De kinderbijbel 'Het hoogste woord' heeft een apart gedeelte met de titel 'mensen van de weg' dat 12 verhalen bevat over de eerste christenen. In 'Op weg' vind je 14 verhalen over deze periode en ook Bijbelse verhalen voor jonge kinderen besteedt ruim aandacht aan deze tijd. In 'Het begon met Licht' staan vier verhalen en in de andere kinderbijbels vind je telkens een of twee verhalen over de tijd na Pinksteren.

Ik zocht naar verhalen in de volgende kinderbijbels:
* Marijke ten Cate, Prentenbijbel ( 4+)
* Kees de Kort, Kijkbijbel (4+)
* Marie Helene Delval & Ulises Wensel, Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen (4-8 jaar)

verkrijgbaar in onze webwinkel. Interesse?
* D.A. Cramer-Schaap & Annemarie van Haeringen, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen (4+)
* Marianne Busser & Ron Schroder, Bijbel voor kinderen (6+)
* Gerrie Huiberts & Anne Westerduin, Het begon met Licht (8+)

verkrijgbaar in onze webwinkel. Interesse?
* Baukje Offringa, Op weg ( 8+)
* Imme Dros e.a., Het hoogste woord (8+)

De illustraties zijn afkomstig uit de Geloventhuis- kinderbijbels: 'Schitterende bijbelverhalen' en 'Het begon met Licht'

EK

 

 

 

 

 

 

Artikelen in dit thema Stappen zetten

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook