Ontknoping!

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen met een bijzondere ontknoping

Hieronder bespreken we een aantal verhalen die passen bij ons thema 'ontknoping' en de verhalen van de Goede Week eindigen wel heel bijzonder op Paasmorgen....

KB-Jozef-in-de-put-HBL-IMG 9101Jozef in de put

Jozef is een van de twaalf zonen van Jacob. Jozef heeft tien grote broers en een kleiner broertje, Benjamin. Jozef heeft bijzondere dromen, die hij aan zijn broers verteld. Zo is er een droom waar de elf bossen aren die zijn broers op het land gemaakt hadden, buigen voor de rechtop staande schoof van Jozef. Of die droom waar de zon, de maan en elf sterren voor hem bogen. De tien grote broers vinden hem maar een verwaand jongetje, zeker als vader Jacob een veelkleurige mantel aan hem geeft, waar Jozef graag mee pronkt. De broers zijn kwaad op hem en op een zeker moment maken ze het plan om hem dood te maken en in een put te gooien. Ze maken Jozef gelukkig niet dood, maar gooien hem wel in een diepe put. Als er een karavaan voorbij komt, verkopen ze Jozef als slaaf. Thuis vertellen ze dat een wild dier hem gedood heeft en als bewijs nemen ze de bebloede mantel van Jozef mee. Zo komt Jozef aan in Egypte, waar hij in de huishouding van Pontifar terecht komt. Na een valse beschuldiging komt hij in de gevangenis terecht. Maar zijn gave om dromen te kunnen uitleggen, red hem op een heel onverwachtse wijze...

Het verhaal van 'Jozef en broers' en 'Jozef in Egypte' vind je o.a. in 'Het begon met Licht'

KB-Uittocht-BVvK-IMG 9114De uittocht uit Egypte

Na nakomelingen van Jozef en zijn broers zijn talrijk geworden in Egypte en de Farao is bang voor hen geworden. Daarom laat hij ze zware slavenarbeid verrichten en zorgt ervoor dat alle pasgeboren jongentjes niet weer blijven leven, zodat het volk niet nog groter kan worden.

God ziet hun ellende en hoort hun geroep om bevrijding van het juk van dat op hun schouders rust. God daalt af om hen te bevrijden.

Zo wordt Mozes geroepen en wordt hij door God, die zijn naam 'ik-zal-er-zijn' bekend heeft gemaakt, gestuurd om hen uit Egypte te leiden. Maar de Farao is verhard en laat dat niet zomaar gebeuren. Er zijn tien verschrikkelijke plagen voor nodig. En dan op een nacht moeten de Joden zich klaarmaken om te vertrekken. Maar eerst moeten ze een lam slachten en het samen met bittere kruiden eten.

Mozes trekt voor hen uit, maar dan komt het volk voor de Rietzee te staan. En Farao met zijn ruiters en paarden komt achter hen aan. Het lijkt onmogelijk om uit deze benaderde situatie te geraken...

Het verhaal van Mozes, de tien plagen en de uittocht vind je in alle kinderbijbels. De illustratie komt uit 'Schitterende bijbelverhalen'.

KB-Lazarus-opwekking-SB-IMG 9116Opwekking van Lazarus

Jezus is bevriend met Martha en Maria en met hun broer Lazarus.  Als Lazarus ziek wordt, krijgt Jezus daar bericht van. Maar omdat de reis naar hem toe een aantal dagen duurt, is Lazarus, als Jezus dan eindelijk bij Maria en Martha aankomt, al overleden en begraven.

Als Martha Jezus ziet aankomen holt ze op Jezus af en zegt: 'Als u hier was geweest, was mijn broer niet gestorven!. Jezus zegt:'Ik ben het leven en de verrijzenis. Wie in mij gelooft, zal leven!'.

Maria kwam ook en viel voor zijn voeten neer van verdriet. Ook Jezus was ontroerd en verdrietig. Hij liep naar het graf in de rots, en liet de steen van de opening wegrollen. Toen bad hij:"Vader, ik weet dat u mijn gebed verhoort. Nu bid ik hardop, zodat de mensen hier weten dat u mij hebt gezonden: Lazarus! Kom naar buiten!'

En Lazarus kwam naar buiten, nog helemaal gehuld in de doeken en windsels waarin hij was begraven. Ze maakten snel alle knopen los...

Het verhaal van 'Lazarus die dood was' vind je in 'Schitterende Bijbelverhalen'

Voor de Goede Week

KB-Palmzondag-HBL-IMG 9106Palmzondag

Het verhaal van de intocht in Jeruzalem, waar Jezus gezeten op een ezeltje door de mensen wordt ingehaald als een koning, hun mantels uitspreiden op de weg - en zo een soort rode loper maken' en hem toezwaaien met palmtakken, vind je in alle drie de kinderbijbels.

De illustratie komt uit 'Het begon met Licht'.

Verraad van Judas

KB-Judas-bij-hogepriesters-SB-IMG 9119

Hoe Judas Jezus verraadt bij de Hogepriesters en zorgt dat ze Jezus gevangen kunnen nemen in de avond op een plek waar het niet al teveel opvalt, vind je in 'Schitterende Bijbelverhalen'. 

De illustratie komt uit 'Schitterende bijbelverhalen'.

 

 

KB-Laatste-avondmaal-BVvK-IMG 9111Paasmaal voorbereiden en Witte Donderdag

Jezus wil met zijn leerlingen Pesach vieren, de speciale maaltijd waarmee de Joden de bevrijding uit Egypte gedenken. Hij geeft zijn leerlingen de taak het feest voor te bereiden.

Dit verhaal 'Paasfeest in Jeruzalem' en 'Het Paasfeest van Jezus' vind je in 'Bijbelse Verhalen voor jonge kinderen'. 

 

KB-Jezus-met-doornenkroon-BVvK-IMG 9124

Witte Donderdag en Goede Vrijdag

De verhalen over hoe Jezus met zijn leerlingen Pesach viert en tijdens deze maaltijd het brood breekt en de wijn ronddeelt, christenen zijn dit 'het laatste avondmaal' gaan noemen, vind je in alle drie kinderbijbels.

Ook hoe Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd staat in alle drie de kinderbijbels.

De illustratie komt uit 'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen'.

 

 

Paastijd

Kb-Paasmorgen-engelen-graf-BVvK-IMG 9113Pasen

De verrassende ontknoping in de vroege ochtend van Paasmorgen, die had niemand verwacht. Als de zon net opkomt gaan drie vrouwen naar het graf om het dode lichaam van Jezus te verzorgen met geurende kruiden. Daar was toen Jezus in het graf werd gelegd geen tijd voor geweest, omdat het al bijna sabbat was. Tot hun stomme verbazing vinden ze de steen van het graf weggerold en zeggen twee mannen in wit gekleed, dat Jezus daar niet meer te vinden is...

Het kost dan ook heel wat moeite om Petrus en de andere leerlingen te overtuigen. Die willen het met eigen ogen zien.

Het verhaal van Paasmorgen vind je in alle drie de kinderbijbels. De illustratie komt uit 'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen'.

KB-Emmausgangers-HBL-IMG 9108Emmausgangers

Nog zo'n prachtig Paasverhaal is dat van de Emmausgangers. Twee leerlingen van Jezus lopen vanaf Jeruzalem naar hun woonplaats in Emmaus. Ze zijn teleurgesteld. Jezus is gekruisigd, dood en begraven. Dan voegt zich een onbekende bij hen, die hen uitlegt -aan de hand van de hen bekende verhalen uit de H. Schrift - wat dit betekent. Hun hart brandt vanbinnen. Het geloofsvuur in hen is niet gedoofd. Als de onbekende man, dan aangekomen in Emmaus samen met hen eet en het brood breekt, gaan hun ogen open...

Het verhaal van de Emmausgangers vind je alle drie de kinderbijbels. De illustratie komt uit 'Het begon met Licht'.

 

Kb-Petrus-en-Silas-in-de-boeien-BVvK-IMG 9109Paulus en Silas in de gevangenis

Paulus en Silas  reizen rond om de mensen te vertellen over Jezus. Zo komen ze aan in Filippi. Als Paulus en Silas een waarzeggend meisje tegenkomen, roept ze 'Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God'. Er ontstaat een oploopje. Paulus en Silas worden daarom als ordeverstoorders in de gevangenis opgesloten onder strenge bewaking, geboeid en met hun voeten in een zwaar blok hout. Midden in de nacht beginnen ze samen te zingen en te bidden. De andere gevangenen luisteren naar hen. Dan barst er plotseling een aardbeving los. De gevangenis schudt op zijn grondvesten en alle deuren vliegen als vanzelf open. Zelfs de stevig vastgeknoopte boeien raken los... maar niemand ontsnapt. Iedereen blijft binnen, want anders zouden de bewakers ter dood worden veroordeeld. De gevangenbewaarder snapt er niets van als hij de volgende morgen de deuren wagenwijd open vinden, maar dat alle gevangenen er nog zijn...

Zo wordt de bewaker gered en hij bekeert zich en laat zijn hele gezin dopen en wordt een volgeling van Jezus. En Paulus en Silas kunnen zonder boeien om hun reis vervolgen.

Het verhaal 'Paulus in Filippi' staat in 'Bijbelse verhalen voor jonge kinderen'. In de Bijbel in Handelingen 16,16-34

Genoemde kinderbijbels:

D.A. Cramer-Schaap en Annemarie van Haeringen, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen.

Marie-Hélène Delval & Ulises Wensell, Schitterende verhalen om voor te lezen (4-8 jaar). Deze bijbel is verkrijgbaar in onze webwinkel. Interesse? Ga naar....

Gerrie Huiberts & Anne Westerduin, Het begon met licht. (vanaf 8 jaar) Deze bijbel is verkrijgbaar in onze webwinkel. Interesse? Ga naar...

EK   

Artikelen in dit thema Ontknoping!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook