De beschutting van het donker

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Donkere nachten in de bijbel

nacht1 uit zon maan en sterren IMG 0068De nacht is vooral een tijd om te slapen. 'Ik zal er een nachtje over slapen', zeggen we wel, alsof de nacht raad geeft. Je droomt. Er zijn dromen die iets te zeggen hebben, soms meer dan we willen geloven. Je moet ze dan wel goed begrijpen. In de bijbel worden ze voorgesteld als boodschappen van God.
Er zijn heel verschillende nachten: in sommige slapen we, in andere liggen we wakker, bijvoorbeeld in de nacht voor een belangrijke dag.
Het gras groeit vooral ' s nachts en we worden vaak 's nachts beter als we ziek zijn. In de bijbel is de nacht vaak een uitgelezen moment voor de ontmoeting van de mens met God.
In de bijbel is de nacht niet iets om bang voor te zijn.

schepping handenaIn het scheppingsverhaal zijn het licht en het donker gewoon twee gedeeltes van een etmaal. Gelijkwaardig aan elkaar. Ze wisselen elkaar af, de dag en de nacht. Een periode waarop de zon heerst en een periode waarop de maan heerst. Tijd van wakkere activiteit en tijd van rustige slaap.
'God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend: dat was de eerste dag.' (Genesis 1,4-5)

KB Prentenbijbel Abraham sterren IMG 0063Abraham heeft gehoor gegeven aan de roepstem van de Heer en is weggetrokken is uit Ur. Hij is aangekomen in het land van de belofte, maar twijfelt hevig of hij ooit nog zelf kinderen zal krijgen die het land zullen bewonen.

" Na deze gebeurtenissen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram:'Gij moet niet vrezen, Abram. Ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn.'...Hij leidde hem naar buiten en zei: 'Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.' En Hij verzekerde hem: 'Zo talrijk wordt uw nageslacht' Abram geloofde de Heer, en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan. (Genesis 15,1.5-6)

Jacob slaapt in de nacht IMG 9966

Ook Jacob, een van de zonen van Izaak, maakt iets bijzonders mee in de nacht. Hij is gevlucht, omdat hij zijn vader verschrikkelijk heeft bedrogen en hij is bang dat God ook hem zal laten vallen. Maar terwijl hij in de schaduw van een rots zijn hoofd op een steen te rusten heeft gelegd, droomt hij iets bijzonders...

Want in de nacht vallen de dingen vaak op hun plaats en kom je tot nieuw, helder inzicht.

"Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en af. Ineens stond de Heer bij hem en zei: Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Izaak. Het land waarop u ligt zal ik aan u en uw nakomelingen geven... ik ben met u; ik zal u behoeden waar gij ook gaat en ik zal u terugvoeren naar dit land. Want ik zal u niet verlaten... (Genesis 28,12-15)

Prentenbijbel ontsnapping in het donker Jericho IMG 0064Heel wat later in de geschiedenis van het joodse volk breekt dan die bijzondere nacht aan, waarop het volk dat slavendienst verricht in Egypte en lijdt onder de verstikkende maatregelen van Farao, op bevel van diezelfde God, onder leiding van Mozes het land van de dood en verdrukking achter zich kan laten. Het is de nacht van de uittocht. Een nacht van bevrijding, waarop er nieuwe hoop en hun nieuwe leven begint: eindelijk vrij. Het beloofde land gloort... Het verhaal van de uittocht begint zo: 'En het was midden in de nacht...' (Exodus 2,29)

Als het volk dan na een tocht van veertig jaar aankomt in het beloofde land, zien ze daar het hoog ommuurde Jericho liggen. Hoe kunnen ze deze stad voorbijkomen? Er worden spionnen/verspieders naar de stad gestuurd. Zij vinden er een bondgenote, Rachab, die hen verbergt voor de wachters van de koning van Jericho. Onder de hoede van de duisternis laat ze hen ontsnappen. (Jozua 2,1-24)

Prentenbijbel roeping van samuel

In de tijd dat de kleine Samuël opgroeit onder de hoede van Eli, een oude priester die als laatste dienst doet in de tempel van God, is bijna iedereen in Israël vergeten wie hun God is.

Het is midden in de nacht en het kleine vlammetje van de lamp van God was nog aan. Samuël slaapt. Dan hoort hij iemand roepen: "Samuël?'. Samuël denkt tot drie keer toe dat Eli hem hem roept. Want ook hij is het niet gewend om de roepstem van God te horen. Maar het is Eli niet....

En zo wordt de kleine Samuël geroepen om uit te groeien tot de eerste profeet van Israël. (1 Samuël 3,1-21)

 

Jona in buik van vis IMG 9959In het verhaal van Jona komen we een heel andere duisternis tegen. Drie dagen doorbrengen in volslagen duisternis. Het overkomt Jona als hij drie dagen in het binnenste van een vis verblijft. (Jona 2,1)

Het overkomt Lazarus die drie dagen in zijn graf verblijft. (Johannes 11,1-44)

En ook het verhaal van Jezus krijgt een nieuwe wending op de derde dag... In de duisternis voltrekt zich een grote verandering. Het getal 'drie' en 'duisternis' is in de bijbel altijd een opmaat. Een opmaat voor ommekeer, van bevrijding, van nieuw inzicht, nieuw leven... Gods grote werken komen op die derde dag aan het licht...

KB Prentenbijbel Paulus in de gevangenis IMG 0067Ook in de tijd van de eerste christenen gebeuren er bijzondere dingen onder de hoede van het donker. Zo gebeurt het regelmatig dat Paulus of een van de andere apostelen, die overal waar zij komen willen vertellen over Jezus, door de machthebbers - die niets van opruiers willen weten - in de gevangenis worden opgesloten.

Soms worden hun ketenen zomaar verbroken en kunnen ze zomaar wegwandelen... (Handelingen 16,15-40). Als Paulus voor langere tijd in de gevangenis moet verblijven, voelt hij hoe God hem niet in de steek laat. Hij schrijft aan zijn vrienden in Filippi: 'Ik zit in de gevangenis, omdat ik over Jezus verteld heb. Maar het maakt me blij dat jullie ook over hem vertellen. Wees niet bang voor de mensen als ze jullie daarom gevangen nemen en straffen. God laat je niet alleen. En maak je maar geen zorgen. God zorgt ook voor mij'.

Tussen haakjes staat de plek waar je het betreffende verhaal in de volwassen bijbel kunt nalezen. Kijk in je eigen kinderbijbel of je een of meerdere verhalen daar kunt vinden en lees ze aan je kinderen voor.
De illustraties bij dit artikel komen uit 'Beginnen maar!', 'Prentenbijbel'  en  'Schitterende bijbelverhalen'.

EK

Artikelen in dit thema De beschutting van het donker

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook