God komt bij ons wonen

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Stil nu, het kerstkind wil naar binnen gaan

Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht
Stil nu, stil nu, ’t ruist al door de lucht
’t wonder komt heel zachtjes aan
’t Kerstkind wil naar binnen gaan
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht.**

Lieve Noah, kleinzoon van anderhalf,

kind keukentje Vorig jaar was je er al met Kerstmis. Onder de viering op kerstavond huilde je, je moeder ging je stilletjes even voeden in de Mariakapel. Nu loop je, je begint te praten, je roert in de pannen van je keukentje, achtervolgt de poes. Vaak voel ik je blik, je kijkt naar ons, wilt alles met ons mee doen. Zo opmerkzaam als je bent: als je een vogel hoort steek je een vinger op. Die vogel had ik nog niet gehoord.

Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht, zegt het lied, ik hoorde het voor het eerst toen je moeder klein was, bij haar op school, gezongen in afwachting van het kerstspel, een aantal keer achter elkaar (als een mantra). Een mysterieus, stil lied, de kinderen werden rustiger, er kwam een sfeer van aandacht, verwachting, luisteren en openstaan, van: ‘er gaat iets heel groots gebeuren’.

het licht schiijnt overal2Niet alleen in Bethlehem geboren
Nog altijd vind ik het een prachtig lied voor Advent en Kerst: als je zelf een hoop herrie maakt of als je hoofd vol is van andere zaken of van alle drukte gaat het niet gebeuren. Zoals de vogel die jij hoort, en ik niet. Het roept de binnenkant van Kerstmis op, blijdschap, vrede op aarde, het licht dat ondanks alles in de duisternis schijnt, hoop, verwondering, mysterie, het open veld, de hemel die bij de aarde betrokken is, God die bij ons komt wonen.

Of zoals de mysticus Valentinus het ergens zegt in het vroege christendom: “Werd Christus alleen in Betlehem geboren en werd Hij niet in jou geboren, heus je was verloren.”
En daarvóór de Advent, de sfeer van verwachting van iets groots en ontzagwekkend dat staat te gebeuren, van ‘waakzaamheid’: het is al begonnen, zie je het al ergens? Ik zie en herken het verlangen bij je moeder je daar iets van mee te geven. En het verlangen daarvoor de rust en de ruimte en de stilte te vinden.

sinaasappel met kruidnagel Tijd en ruimte maken
De tijd kunnen nemen voor een boswandeling, takken zoeken voor een adventskrans, de kerstboom misschien zelf uitgraven dit jaar, een sinaasappel met kruidnagels knutselen voor in de boom…. Voorbereiden, plaats maken, ruimte maken. Een kerststal neerzetten maar het kribje nog leeg laten. De tijd is nog niet vol.

Naar buiten richten
Maar even belangrijk: buiten je eigen kring kijken. Jezus wordt geboren voor alle mensen, het is iets heel groots. Al is het maar door een kerstkaart te maken voor iemand en die met jou samen te gaan brengen. Engelenpost.
Een oud gebruik met Kerstmis in Duitsland, las ik, is dat kinderen hun kapotte speelgoed onder de kerstboom mochten zetten. Met Kerstmis was het dan opgeknapt, was het weer als nieuw. Wat een mooi beeld voor Kerstmis, voor ‘een gebroken wereld heel maken’, de herschepping van onze wereld, waarnaar wij zo kunnen uitzien. Verlangen we daarom niet altijd naar sneeuw met Kerst? Eén witte wereld waarin alles even met elkaar verbonden is? En dat ouders de moeite en de tijd nemen om met aandacht iets te repareren, in plaats van het weg te gooien en iets nieuws te kopen. Het spreekt me aan, zoals repair-café’s me aanspreken. Een klein profetisch teken in onze tijd, kleiner dan dat met die zwaarden en ploegscharen, maar toch.

engelkaart2Engelen in de kerkbanken
Ook dit jaar ga je op kerstavond mee naar het kerstspel met kinderen in de kerk. Ik zal je vertellen wat ik altijd het mooiste moment vind: als de engelen, die overal verspreid zitten tussen de mensen in de banken, aan de beurt zijn. Ze mogen dan op hun eigen plekje op de bank gaan staan om te zingen en iedereen zit rond te kijken naar de engelen, die al lang overal tussen ons in zaten, maar die we nog niet hadden gezien. Behalve jij en de andere kleine kinderen dan waarschijnlijk.

Heel veel liefs, van Nelleke

 

** de volledige tekst en de muzieknotatie vind je in de rubriek 'Bidden en vieren'

Artikelen in dit thema God komt bij ons wonen

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook