Niet wegdoen!

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Op zoek naar de daders

Christ and the rich young man ANHet is een opmerkelijke kreet: “Weg, weg met Hem!” Dit zijn de woorden van de menigte, wanneer Pontius Pilatus Jezus aan hen voorstelt (Johannes 19:15). Zij klinken vlak voordat Jezus gekruisigd wordt.

Ik zeg 'opmerkelijk' omdat Jezus in onze tijd een best aardige reputatie heeft. Dat viel me een paar jaar geleden op toen de glossy ‘Jezus’ verscheen. In verband daarmee hadden de makers onderzoek gedaan naar hoe Jezus nu gezien wordt. Hun bevinding: bijna iedereen in de samenleving, gelovig of niet, heeft een positief beeld van Jezus. Waarom wilden mensen in zijn eigen tijd Hem dan doden? Wie waren die mensen, en waarom zeiden ze dat?

Op zoek naar motieven
Het evangelie zegt niet precies wie zich in de menigte bevond, maar ik laat mijn fantasie de vrije loop. Ik ga op zoek als een detective, nadenkend over de mogelijke motieven. Wie zou Jezus uit de weg willen hebben, en waarom?

Ik denk bijvoorbeeld aan de rijke jongeman in Matteüs 19. Hij had alles keurig gedaan, volgde alle regels, dacht misschien dat Jezus onder de indruk zou zijn van zijn rechtvaardigheid en geestelijke ambitie, en wat bleek? Geen woord van lof van Jezus. Nee, die legde de lat zelfs nóg hoger: “Verkoop je bezit, en geef het aan de armen.” Nou, daag!

Ecce homo by Antonio Ciseri 1En hoe moet het zijn geweest voor die Schriftgeleerden en Farizeeën? 'Schijnheilig' noemde Jezus ze, 'huichelaars', 'blinde leiders', 'slangen, addergebroed'. Wat een belediging! Wie was Jezus om hen de les te lezen? Waar had Hij gestudeerd? En de blasfemische dingen die Hij zei: “Ik en de Vader, wij zijn één”. De Messias komt toch niet uit Galilea? Weg met hem!

Of wat vind je van de geldwisselaars en duivenverkopers die uit de Tempel werden verdreven (Matteüs 21:12-13)? Zij moeten toch hun brood kunnen verdienen, of niet soms?

Ja, mogelijke vijanden zijn er genoeg. Zoals de mannen die de overspelige vrouw wilden stenigen (Johannes 8:1-11). Of de mensen die dachten dat Jezus bezeten was.

Voor Herodes en Pilatus was het vanzelfsprekend. Zoveel onrust kun je niet onder je hebben als leider. Pilatus aarzelde even, dat wel. Die kruisiging hoefde voor hem niet per se. Maar aan Jezus’ woorden - “Ik ben gekomen om te getuigen van de waarheid” – had hij geen boodschap (Johannes 18:37).

Confrontatie met jouw - pijnlijke - werkelijkheid
Nu vraag ik me af of dat niet altijd de kern van de zaak is geweest: dat mensen Jezus niet in de buurt willen hebben omdat Hij ons confronteert met de pijnlijke werkelijkheid. Want wees eerlijk: wil je écht weten hoeveel mensen je buitensluit, en hoeveel leed je veroorzaakt door steeds weer te kiezen voor je eigen comfort? Ik niet in ieder geval. Maar ik weet ook dat het erbij hoort in de Veertigdagentijd om Jezus in de ogen te kijken, en te luisteren naar wat Hij zegt. Dus dat wil ik graag nog een keer proberen.
Moge Hij dichterbij komen, ook als ik dat niet echt wil!

Tim Schilling

Artikelen in dit thema Niet wegdoen!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook