Verrijzenis-kracht

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Mini-viering voor Pinksteren in corona-tijd

tafel1 klaar om Pinksterverhaal te vertellen IMG 7981Omdat er geen kerkdiensten zijn i.v.m. het coronavirus, maakten we een kleine Pinksterviering die je thuis als gezin kunt houden. Zo kan je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en ons door de H. Geest in vuur en vlam zetten!

Mini-viering voor Pinksteren (31 mei)

* Zet zeven gewone waxinelichtjes of stompkaarsen in rood, oranje en geel klaar met lucifers of aansteker erbij

of

* Maak een kijktafel voor het Pinksterfeest. Laat je hierbij inspireren door bekende uitdrukkingen/spreekwoorden die met 'vuur' te maken hebben bijv. een lopend vuurtje, in vuur en vlam staan, het vuur uit je sloffen, elkaar aansteken. Voorbeelden van kijktafels vind je in ons archief.

* Maak samen een kruisteken en

* Luister samen naar.... en zing mee::

* Lees het Pinksterverhaal voor, je vindt het in alle kinderbijbels.

In de bijbel vind je het Pinksterverhaal in Handelingen 2, 1-13

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: 'Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten* en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.'  Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: 'Wat heeft dit te betekenen?' Maar anderen zeiden spottend: 'Ze zitten vol wijn.'

* Vraag aan de kinderen: Wat doet de Heilige Geest allemaal in dit verhaal?

veroorzaakt geraas

laat de wind waaien

vult het huis

laat vurige tongen verschijnen

verspreid zich en zet neer

maakt mensen vol

laat vreemde talen spreken

laat iedereen elkaar verstaan

laat mensen versteld staan

* Herhaal het werkwoord ( natuurlijk mogen je kinderen ook andere dingen noemen!) en steek dan een van de kaarsen/lichtjes aan.

* steek zo alle kaarsen/lichtjes aan

* bid een pinkstergebedje, bijvoorbeeld:

Geest van God, als u er niet was...
zaten wij droevig of moe in een hoek.
Geest van God, als u er niet was...
klonk overal ruzie en boos gevloek.
Geest van God, als u er niet was...
zouden wij mensen elkaar niet kennen,
zouden wij blind, met een koud hart
geld najagen en altijd maar rennen.
Geest van God, u maakt ons tot mens:
warm en vol liefde, begaan met anderen.
Maar God... als dat soms tóch niet lukt
komt u dan waaien en ons veranderen?
Amen.

* Sluit af met het luisteren van dit liedje:

* Extra: Knutsel van vlammen. Hoe je deze maakt? Ga naar...

vlammenknutsel klaar DSC 0461

 

Artikelen in dit thema Verrijzenis-kracht

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook