Thema: Weggerolde steen 2021

Kijken & spelen

Hier vind je inspirerende voorbeelden van hoe je kunt kijken en spelen passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Ellie Keller met GT-pensioen

EllieKellerSinds het begin, bijna, is theologe Ellie Keller een vaste kracht bij Geloven thuis. Als redactielid, webmaster en bedenker van kijktafels heeft zij een uiterst belangrijke rol gespeeld in het leven van de site. Bij elke editie is zij betrokken geweest in alle fases van het maken van de site: van het brainstormen aan het begin; door de processen van schrijven, knutselen en doen heen; tot en met het redigeren en samenstellen van alle bijdragen van de redactieleden. Van al de verschillende componenten wist Ellie steeds weer een boeiend en coherent verhaal te maken – iets dat klopte in woord en beeld. Samen met haar man Hans (een ICT-er die meewerkte aan de bouw van de site), zorgde zij er ook voor dat alles op de site goed functioneerde.

Maar het is niet alleen of voornamelijk vanwege haar werk dat wij Ellie zullen missen, nu ze met Geloven thuis pensioen gaat. Veel meer zullen wij haar vriendelijke belangstelling voor ieder om haar heen, haar liefde voor God en geloof, en haar wijsheid en scherpe inzichten, missen. Naast redactielid bij ons, was Ellie ook heel lang dienstbaar als pastorale beroepskracht in het aartsbisdom Utrecht. En is zij moeder en grootmoeder. Van dit laatste gaat zij nog meer genieten nu ze meer vrije tijd heeft.

Op een informele manier zal Ellie betrokken blijven bij Geloven Thuis, maar op dit moment willen we openlijk onze waardering uitspreken. Ellie, van harte onze dank voor je vriendschap en voor alles wat je voor de site hebt betekend! Mogen jouw ‘gouden jaren’ gepaard gaan met goede gezondheid en heel veel plezier. Gods zegen!

Tim, Marjet, Nelleke, Ruth, Edith en Meike

PS: Wil je zelf een groet naar Ellie sturen? Stuur een mail naar info@geloventhuis.nl, of via de contact-pagina hier op de site, zie ‘Over ons’.
Belangstelling voor Ellie’s boek over kijktafels? Ga naar:...

Artikelen in dit thema Thema: Weggerolde steen 2021

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook