Thema: Weggerolde steen 2021

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

De weggerolde steen

                Alle vier evangelisten van het Nieuwe Testament vertellen het Paasverhaal, maar elke evangelist doet dat op zijn eigen manier. Als we hun verhalen naast elkaar leggen, dan zien we verschillen van accent en details. Opvallend bij zo’n vergelijking zijn ook de details die consequent herhaald worden. Een voorbeeld is de steen die ligt voor de ingang van het graf van Jezus. Niet zo belangrijk, zou je denken, maar waarom wordt die steevast en nadrukkelijk genoemd? Wat betekent de steen?

De steen als luid NEE
Om dit te begrijpen moeten we een stapje terugdoen in het verhaal. Jezus (en de volheid van leven waarvoor Hij staat) wordt verloochend door vrienden, uitgejoeld door de menigte, gedood door de heersende machten. Hij ligt nu in zijn graf en daar moet Hij blijven – over dit belang zijn de hogepriesters, de farizeeën en Pontius Pilatus het eens. Voor hen mag er later geen sprake zijn van ‘opstanding’. Daarom stuurt Pilatus wachters naar het graf toe. Zij verzegelen de steen (Matteüs 27,66) en waken over het graf. De steen moet ervoor zorgen dat: (1) Jezus in zijn graf blijft; en (2) mensen van Hem wegblijven. De steen spreekt dus een luid ‘Nee’ uit tegen het hopen van zijn leerlingen: ‘Nee, Hij leeft niet, Hij is dood…; Nee, het is niet waar wat Hij zei…; Nee, de God van Jezus komt zijn beloften niet na…’

Mijn eigen steen
Terwijl ik hierover nadacht, werd het mij ineens duidelijk dat ik ook zo’n steen heb in mijn eigen leven – een steen die mij opsluit in een (dan wel levende) ‘dood’. Mijn steen is de stem in mezelf die dagelijks zegt, ‘Het gaat jou niet lukken… Het wordt niet beter… Wees voorzichtig... Waarom doe je zo stom?... ‘’Deze steen ligt mij voortdurend in de weg. Hij voorkomt dat ik risico’s neem en hindert mijn groei als mens. Uit angst sta ik stil en zet ik zelden mijn comfort op het spel in naam van de liefde.

Wie zal voor ons de steen wegrollen?
In Marcus 16,3 lezen wij dat de vrouwen tegen elkaar zeggen: “Wie zal voor ons de steen wegrollen?” Wellicht leerzaam voor ons is dat Jezus dit zelf niet doet. Hij staat niet op uit eigen kracht om de steen te verwijderen. In plaats daarvan vertrouwt Jezus op zijn hemelse Vader. Hij vertrouwt dat God wél zijn beloftes nakomt, en gelooft dat degene die zijn volk bevrijdt uit slavernij ook deze bevrijding voort wil zetten.

Mozes en brandende doornstruik Chagall kopieEngelen
In de Bijbel lezen wij dat Jezus’ vertrouwen wordt beloond. God heeft zijn eigen wachters. Die heten engelen. God wekt Jezus op uit de doden (Handelingen 3,15) en een engel ‘bezegelt’ de Victorie door (volgens het Matteüs-evangelie) de steen weg te rollen. Wanneer de vrouwen binnenkijken in het graf, zegt de engel tegen hen: “Hij is niet hier.. Hij gaat u voor… U zult Hem zien… (Marcus 16,4-7).

De weg ten leven
Met Gods hulp ligt de weg voor ons open, en Jezus, de “leidsman ten leven”, gaat ons voor.

“Ik ben de opstanding en het leven,” zegt Jezus. “Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?” (Johannes 11,25-26).

Zalig Pasen!

Tim Schilling

Artikelen in dit thema Thema: Weggerolde steen 2021

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook