Weggerolde steen

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen: De steen is weg!

De steen is weg! Vol verbazing en ontzetting zeggen de vrouwen dat tegen elkaar, op die eerste Paasmorgen. Verward en verdrietig kijken zij in een leeg graf. Voor óns klinken deze woorden als een grote opluchting: de steen is weg! Dat wat ons zo bezwaarde, is er niet meer. Het donker moet wijken voor het licht van de nieuwe dag. Het leven wint, hoe sterk de dood ook lijkt. Wat een opluchting. In de Bijbel vinden we verschillende verhalen waarin iets wat zo zwaar en doods lijkt als een steen, toch in beweging komt. Denk bijvoorbeeld aan de Farao, met zijn hart van steen. Hij weigert om het volk te laten gaan, maar uiteindelijk geeft hij zich gewonnen en krijgt Israël haar vrijheid terug. Ook de sterke muren van Jericho, die onneembaar leken, vallen om als God dat wil. Laat je bemoedigen door deze verhalen waarin stenen wegrollen en het leven een nieuwe wending krijgt.

De bevrijding uit Egypte

uittchtegyptefaraoMozes is door God aangewezen om zijn volk uit Egypte te bevrijden. De Farao weigert echter om het volk te laten gaan. Zelfs de plagen die God stuurt, brengen hem niet op andere gedachten. Zijn hart is verhard, zo hard als een steen. Eindelijk laat hij het volk gaan, op weg naar de vrijheid.

Je vindt het verhaal van de uittocht uit Egypte o.a. in de Kijkbijbel van Kees de Kort.

 

De muren van Jerichomuren van jericho


Als het volk uit Egypte is bevrijd, zijn de moeilijkheden nog niet voorbij. In het land dat God hen heeft beloofd wonen ook andere volkeren. De Israëlieten zijn bang. Kunnen zij ooit een plaats vinden in het land dat God hen heeft beloofd? Als ze bij de sterke stad Jericho komen, zinkt de moed hen in de schoenen. Die dikke muren, daar komen ze nooit doorheen. Maar God geeft hen een bijzondere opdracht: ze trekken zeven dagen lang om de stad heen. Op de zevende dag trekken ze zeven keer om de stad heen. Dan breekt het volk uit in luid gejuich. De ramshoorn schalt en de muren van Jericho storten in.

Je vindt het verhaal van de muren van Jericho o.a. in de Bijbel voor kinderen (oude testament) van Marianne Busser en Ron Schröder.


Het stenen hart

hart ezechiel

Eeuwen later spreekt de profeet Ezechiël tot het volk van God. De Israëlieten zijn de woorden van God vergeten. Zij zijn hun eigen gang gegaan en dat heeft hun veel ellende gebracht. Maar God laat zijn volk niet in de steek. Hij belooft dat Hij hun een nieuw hart zal geven: in plaats van een hart van steen belooft God hun een levend hart. Een hart dat klopt voor God en voor de mensen om je heen.

Je vindt deze belofte in Ezechiël 36,26. Op de website bijbelin1000seconden.be vind je een bewerking van dit verhaal.


 

 

De vrouw die van een ander hield

stones 1372677 640Op een dag brengen de mensen een vrouw bij Jezus. Ze is getrouwd, maar de mensen hebben gezien dat ze ook van een andere man houdt. Ze willen haar straffen door stenen naar haar te gooien. Jezus zegt: wie zelf nooit iets verkeerd heeft gedaan, mag als eerste een steen gooien. Eén voor één druipen de mensen af. Jezus laat zien hoe groot zijn liefde en genade is voor mensen die fouten maken.

Je vindt dit verhaal o.a. in Hosanna! van Kolet Janssen.


De steen is weg!

steen is weg

 

Als op de eerste Paasmorgen de vrouwen bij het graf komen, doen ze een bijzondere ontdekking: de steen is weg. De grote, zware steen, waarvan ze zich al afvroegen hoe ze die ooit opzij kunnen rollen, ligt niet meer voor de ingang. Plotseling zien ze een engel op de steen zitten die zegt: Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Jezus is hier niet, Hij leeft!

Je vindt dit verhaal in alle kinderbijbels. De illustratie is afkomstig uit de Prentenbijbel.

 

 

Artikelen in dit thema Weggerolde steen

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook