Thema: Soort na soort 2022

Kijken & spelen

Hier vind je inspirerende voorbeelden van hoe je kunt kijken en spelen passend bij het thema,
het seizoen en de feesten in deze tijd.

Dierendag! Feest van Sint Franciscus

Deze kijktafel is gemaakt voor 4 oktober het feest van de Heilige Franciscus van Assisi.

kijktafel 2021 rond zonneliedFranciscus wordt vaak afgebeeld met dieren om zich heen. En vooral de vogels zijn daarbij erg populair.

Francuscus vertelde aan iedereen hoe mooi Gods schepping is. Zelfs aan de vogels vertelde hij in zijn beroemde vogelpreek dat er zoveel is om dankbaar voor te zijn.

De vogelpreek

Franciscus trok rond door de heuvels. Mensen kwamen hem achterna. Ze luisterden naar alles wat hij zei. Hij strekte zijn handen uit naar de hemel en riep: 'Alle schepselen horen bij elkaar!' Ook boog hij zich naar de wormpjes die over de grond kropen: 'We zijn broeders en zusters, omdat alles is gemaakt door onze liefhebbende God.'

In het veld streken vogels neer, honderden vogels, grote en kleine, in allerlei kleuren: leeuwriken, sperwers, kraanvogels en kraaien. Toen Franciscus hen zag, riep hij: 'Hallo zusjes!' En hij stapte vrolijk door het hoge gras, terwijl de vogels om hem heen samnstroomden. Sommige zaten op zijn schouders. Eén zat boven op zijn hoofd en zong zo luid dat Franciscus lachend met haar meezong.

'Lieve vogeltjes,' zie hij, 'vergeet nooit je Schepper te loven, want God houdt van jullie allemaal!' Ze vouwden hun vleugels dicht en fingen zitten luisteren naar de mooie stem van Franciscus.

'God geeft je vleugels om vrij te zweven boven de aarde. God kleedt je in de prachtigste kleuren. Je kunt niet spinnen en ook niet weven, maar geen stoffenhandelaar in heel Europa kan tippen aan jullie schitterende gewaad. En vergeet niet God te bedanken voor je voedsel, waar altijd genoeg van is. En voor het heldere, frisse water van de bergstroompjes. Het zijn bewijzen van Gods grote liefde voor jullie.'

De vogels bleven lang bij Franciscus zitten. Hij sprak en zij zongen. Ze leken allemaal gelukkig en blij met een vriend als God. De broeders, die vanaf de weg toekeken, stonden verwonderd over de liefde van Franciscus voor de schepping. Hij begreep de diren, zelfs de kleinste vliegjes, en die waren niet bang voor hem. Hij is net Adam in het paradijs, vonden de broeders.

(Uit Franciscus van Assisi, Joyce Denham en Elena Temporin, Katholieke Bijbelstichting/Adveniat, 2007)

Fransiscus maakte ook de tekst van het beroemde ‘Zonnelied’, een loflied op de Schepping. Je vindt het verderop op deze bladzijde van de site. Heel de schepping, alle dieren, planten en mensen, zingen voor God. En de vogels die zingen natuurlijk het hardst!


zonnelied detail tekstSteek het lichtje aan en lees het verhaal en het Zonnelied voor op 4 oktober!

Edith Vos

Afbeeldingen kijktafels: Ellie Keller - Hoonhout 

Artikelen in dit thema Thema: Soort na soort 2022

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook