Wie is je familie?

Bidden en vieren

Hier vind je voorbeelden van gebedjes en viermomenten voor thuis,
en informatie over rituelen en tradities.

Bidden voor je familie

Wie is je familie? Bij wie hoor je, of wie hoort bij jou? Voor wie wil je bidden? En hoe is dat als je geen familie hebt? Dan bidden we ook voor jou! Want als we God 'Onze Vader' noemen, dan zijn we dus allemaal familie van elkaar!

Wie is mijn familie?

Lieve God
Hier een bericht van de familie…familie huis
We zijn met zijn (hoeveel?)
We wonen (waar? Noem verschillende plekken waar familie woont)
Maar we zijn allemaal familie.
God, wat vindt U nou speciaal aan onze familie?
En wat vindt U een minder sterk punt van ons?
(luister allemaal een tijdje stil en probeer dan samen antwoord te geven)
God, help ons op onze eigen manier een fijne familie te zijn.
Amen

 

rijk vanb liefde god mensen Aurore Petit

 

Goede God
We bidden voor iedereen die alleen is,
die geen familie heeft:
dat er mensen mogen zijn bij wie ze zich thuis voelen. 
Amen

 

 

 

 

 

Liefdevolle God,
bidden open hart
De mensen noemen U: “Onze Vader”.
Als U familie bent van ons allemaal,
ieder mens een kind van U,
dan is ieder mens, die ik tegenkom, toch eigenlijk familie?
Dan is toch eigenlijk niemand een vreemdeling
en dan is toch eigenlijk de hele wereld: thuis?
Amen

 

 

God,
er zijn heel veel families om ons heenfamilie
en ze zijn heel verschillend.
Wij zijn misschien ook wel anders, maar we vinden onszelf gewoon) 
(Kennen de kinderen families die duidelijk anders zijn, families uit een andere ‘bubbel’?
Of families die anders samengesteld zijn, met één ouder of met meer ouders, kinderen met meer huizen, een familie waar oma in huis woont, twee mama’s, twee papa's, nichtjes en neefjes in huis, pleegkinderen etc.)
Liefdevolle God, we vragen U voor elke familie, die we kennen:
mogen ze gelukkig zijn en mag het goed met ze gaan.
Amen

Iemand uit onze werkgroep van de vredesbeweging
vertelde enigszins beschaamd
hoe haar zoontje gevallen was met zijn fiets op straat,
geen van beide ouders was thuis,
en de overburen schoten te hulp,
lapten hem op, gaven hem koekjes en chocolademelk.
Het waren overburen van een heel andere politieke richting,
er hing altijd een groot affiche van een andere politieke partij voor het raam,
en ze wisselden nooit een woord met elkaar.
Hun zoontje kwam thuis en vertelde hoe ze hem geholpen hadden.
Hij zei: “Mam, ze zijn toch heel aardig hoor, ook al zijn ze van de VVD.”

 

Liefdevolle God,hart kleur
Met …..kan ik het fijnste spelen
… luistert altijd zo goed naar me
Met ….is het altijd lachen
…vind ik heel erg lief
Bij….is het zo gezellig
Als ik groot ben wil ik lijken op…..
God, ik ben blij met mensen van binnen en buiten mijn familie,
Het is mijn hartsfamilie,
Amen


Lieve God,
Het is wel jammer dat je je familie niet kan uitkiezen
Je zit mooi met mekaar opgescheept.
U wordt bedankt.
Amen


Ruzie in de familie
God, er is ruzie in onze familie.
Dat maakt me heel verdrietig.
Papa en mama (of … en …) zijn boos op elkaar.
Ik wou dat het weer goed was, maar ik kan er niks aan veranderen,
God, wilt u zorgen voor mama en voor papa (of voor ... en ...)?
Want u houdt toch ook van allebei?
AmenUit de Bijbel: 'Jullie zijn de ranken'
Liefdevolle Godwijnstok uit het hoogste woord IMG 6267
U zegt tegen alle mensen:
“Jullie zijn als takken aan een boom,
als ranken, van die lange dunne takken
die uit het houten stammetje van een druif groeien,
De ranken groeien ver, ze klimmen hoog.
Aan die ranken komen blaadjes en druiventrossen.
Mensenkinderen, ranken van Mij, blijf verbonden
met Mij, met de stam,
die we wijnstok noemen.
Binnenin stroomt het water
Binnenin is de sapstroom, die breng Ik naar de ranken.
Dan, mensenkind, kun je gaan groeien en bloeien en klimmen.
Dan kun je druiventrossen gaan dragen.”
Liefdevolle God, zoveel mensen horen bij de wijnstok,
Ze zijn verbonden met U.
Maria hoort bij de wijnstok,
Jozef hoort bij de wijnstok,
De herders horen bij de wijnstok
De drie koningen hoorden bij de wijnstok
(weten de kinderen nog meer bijbelse figuren?)
Zoveel mensen horen bij de wijnstok,
mensen van vroeger, mensen van nu.
Alle mensen die het goede willen, horen bij de wijnstok
Ieder mens, die liefde en vriendschap geeft, hoort bij de wijnstok.
Noem namen van mensen die volgens jullie bij de wijnstok horen
God, U vraagt het ieder mens, telkens opnieuw, U vraagt het mij:
'Hoor je ook bij de wijnstok? Wil jij ook bij de wijnstok horen?'

Wees gegroet Maria
Praat eens met je kind over de zin:
“Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars”
Wie zijn dat, ‘ons zondaars’
Wij allemaal, die allemaal wel eens iets stoms doen
en dat weer goed kunnen maken,
wij die hulp en steun en troost nodig hebben in allerlei situaties van het leven.
Wij die altijd om hulp mogen vragen, ook als we fouten maken.
Leer je kind op die manier om hulp vragen,
dan zal het zich open leren stellen voor die hulp en kracht die er altijd voor ons zijn.

Ook de dieren horen erbij
God,
U maakte de aarde, een huis voor ons samen.
Voor alles wat leeft, ook voor de dieren,
wij danken U daarvoor.
Dank U speciaal voor… (laat je kind invullen en bid dan bv.)
Dank U wel voor onze hond,
een trouwe vriend, hij hoort bij de familie.
“Ik vind je lief” zegt hij zonder woorden,
(hoe zegt hij dat?)
Hij is blij als hij je ziet en hij wil graag de weg wijzen
en ons beschermen (noem samen dingen waarom het zo’n lieve vriend is)
Dank U wel.

 

nationaliteiten


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Vrede
Goede God,
als er zoveel eten is in de hele wereld
hoe kan het dan dat mensen honger hebben?
Als sommige mensen wel een miljoen euro verdienen
hoe kan het dan dat mensen op straat moeten slapen?
Als alle mensen eigenlijk uw kinderen zijn, broers en zussen zijn,
hoe kan het dan dat er oorlog is?
God, geef voedsel geven aan de mensen die honger hebben.
Geef iedereen een thuis.
God, U houdt echt van ons,
help ons dan uw wereld te veranderen
in een plaats van vrede.
Amen

Nelleke Spiljard

Artikelen in dit thema Wie is je familie?

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook