Header vuur

Kapel: steek een kaarsje op

Steun Geloven thuis

Word vriend/vriendin van Geloven Thuis! Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Word jij een vriend uit duizenden? Je kleine of grotere gift is aftrekbaar!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook

Ruimte maken voor de liefde!

Veertigdagentijd en Goede Week 2012

RUIMTE MAKEN VOOR DE LIEFDE!

Kijktfel RMvdL start

Na de vrolijke carnavalsdagen start de voorbereidingstijd op Pasen op 22 februari met Aswoensdag. Een dag waarop we ons realiseren dat we mensen zijn, kwetsbaar en klein. Mensen gemaakt uit het stof van de aarde, maar ook mensen van God. We merken maar al te vaak, hoe we heen en weer geslingerd worden in ons leven. Wat kiezen we? Dat we mensen zijn van de aarde of mensen die 'made in heaven' zijn? Kiezen we ervoor het goede te doen of gaan we voor de weg van de minste weerstand, waar het snel van kwaad tot erger gaat.

steentjes 3-6 jaar

In deze periode willen we erbij stilstaan dat mensen fouten maken, er spijt van kunnen hebben en door het weer goed te maken, opnieuw kunnen beginnen. Met elkaar en met God! Geen makkelijke thema's, maar wel heel menselijk!
Deze weken willen we ruim baan maken voor de liefde. Of ruimte voor de Liefde met een hoofdletter. Jezus is daarbij ons voorbeeld.

Jezus met Zacheus

Jezus ging met iedereen om. Hij helpt de mensen weer op het goede spoor te komen. Jezus wil niet dat mensen lijden, pijn hebben, of samenvallen met hun fouten. Hij geeft mensen een nieuwe kans, hij schept ruimte om opnieuw te mogen beginnen!

Kijktafel 2e zondag veertigdagentijd RMvdL

We wensen jullie een goede Veertigdagentijd toe en hopen dat de site inspiratie biedt om - met klein en groot - stapje voor stapje toe te leven naar Pasen!

Voor deze Veertigdagentijd maakte Ellie Keller een kijktafel waar elke week sprake is van minder fouten en meer ruimte voor de liefde: met behulp van steentjes en bloembolletjes begrijpt zelfs een kind wat er gebeurt!
Mirjam Hartman weet hoe je een blik van verzoening maakt. Met enkele eenvoudige (geknutselde) middelen maakt ze voor kinderen het proces van vergeving en verzoening duidelijk.
Wat doe je met de weggedragen steentjes van de Kijktafel? Maak er in de loop van de Veertigdagentijd of op Goede Vrijdag paasversiering van die je in voorjaarstakken kunt hangen! Lara van der Zee doet het je voor.
Marjet de Jong maakte een sprookje op rijm over een baas die twee knechten had.
Fouten en goede dingen, zand en rotsen spelen in rol in dit verhaal over twee vrienden.
Hoe laten we de liefde heersen in ons leven? Tim Schilling gaat in op hoe we door de temperatuur te meten van onze relaties, ook kunnen zien waar het aan schort. De veertigdagentijd is ook een tijd van verzoening. Laten we daar werk van maken.
Johannes de Doper noemt Jezus: Het Lam Gods: Agnus Dei. Drie verschillende beelden - afkomstig uit het Oude Testament - spelen een rol bij het beeld van dit lam, dat in de Goede Week een bijzondere rol speelt.
Met een klein gebedje waarmee je het wegdragen van het steentje van de kijktafel kan begeleiden. Zo maak je samen steeds meer ruimte voor de liefde.

Verhalen uit verschillende kinderbijbels om voor te lezen op de zondagen van de Veertigdagentijd. Ze laten zien dat het weer goedmaken en opnieuw beginnen, misschien nog wel belangrijker is, dan de fout die gemaakt is!

Vijf boeken voor verschillende leeftijden passend bij ons thema. Een prentenboek, een kijk- en zoekboek, een boek met voorleesverhalen, een stripboek en een boek voor jonge kinderen over de laatste uren van Jezus leven en Pasen.

In de ban van de farao, het spel gebaseerd op het bijbelverhaal van de Uittocht, dreigt te verzanden. Zonder goddelijke hulpkaartjes duurt het spel wel erg lang.