Vuur en liefde

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Pinksteren: ontvang de heilige Geest

Wie is de heilige Geest eigenlijk? Kun jij je daar iets bij voorstellen?
Hier enkele kerngedachten vanuit de christelijke traditie.

Het credo van Nicea-Constantinopel (dat is de lange geloofsbelijdenis) vertelt ons dat de Geest uit de Vader en de Zoon voortkomt en dat Hij leven geeft. Jezus, in het Johannesevangelie (14,16.26; 15,26; 16,7), noemt de Geest Helper. De heilige Paulus spreekt van de Geest der belofte (Ef. 1,13) en de Geest van kindschap (Rom. 8,15); de heilige Petrus van de Geest der heerlijkheid (1 Petr. 4,14).

pinksteren kijkbijbel met levende steentjes II

Mooi zijn de symbolen voor de heilige Geest:

• Het water: kenmerkend voor de werking van de heilige Geest bij het doopsel. Water maakt schoon en geeft leven.
• Zalving met olie, teken van het vormsel, verwijst naar Gods heerlijkheid.
• Het vuur symboliseert de kracht waardoor verandering tot stand komt.
• De wolk en het licht zijn symbolen van Gods transcendentie en aanwezigheid (denk aan de Israëlieten in de woestijn).
• De hand: door handoplegging worden zieken genezen en de heilige Geest geschonken.
• De duif symboliseert vrede en verbondenheid met God (denk aan de ark van Noach en het doopsel van Jezus).

De heilige Geest is veelzijdig, maar niet ongrijpbaar. Meer over de heilige Geest kun je lezen in de bijbel, bijvoorbeeld in hoofdstuk twee van de Handelingen van de Apostelen en in hoofdstukken 12 t/m 14 in de eerste brief aan de Korintiërs.
Veel inspiratie!

TS

terug naar nieuwspagina

Artikelen in dit thema Vuur en liefde

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook