Als een mantel

Verdiepen

Hier vind je achtergrondinformatie bij het thema, voedsel voor je spiritualiteit
en tips voor de geloofsopvoeding.

Onder Gods hoede

Eén van de mooiste banen uit mijn loopbaan was die aan het begin. Ik was net afgestudeerd van de universiteit en werkte als aalmoezenier bij een zomerkamp. Het kamp lag aan een prachtig meer, en in zo"n omgeving was het niet moeilijk om het goddelijke te proeven: in de schoonheid, de stilte, de stukjes gloeiend hout van het kampvuur.

kamp aan meer

Leermomenten deden zich vanzelf voor. Ik denk bijvoorbeeld aan een regenachtige dag toen we boven het meer een regenboog zagen verschijnen. We gingen er allemaal aan de oever staan. Ik pakte een Bijbel en las Genesis 9,12-13 voor: “En God zei: "Dit is het teken van het verbond, dat Ik sluit tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. Ik zet mijn boog in de wolken…”

regenboog

veilig schuilen onder haar vleugels
Maar daar bleef het niet bij. Van datzelfde moment is een tweede beeld in mijn geheugen gegrift. Vlak voor me stond een medewerkster van het kamp. Ze had haar regenjas wijd opengetrokken, als een soort tent, en onder haar armen stonden twee meisjes van een jaar of zes. Dat deed me meteen denken aan de woorden van Jezus: “Jeruzalem, Jeruzalem… Hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels” (Matteüs 23,37).

barmhartigheid

Gods bescherming
Regenboog en en mantel zijn twee beelden met ongeveer dezelfde boodschap, die ook de kernboodschap is van de Bijbel: God de Barmhartige wil ons beschermen en redden. Dit thema kom je in de hele Bijbel tegen (zie bijvoorbeeld de uitgebreide uitwerking in Psalm 107), maar vooral in de woorden en daden van Jezus.

Maar hoe werkt dat precies in het hier en nu, hoe beschermt God ons? Stuurt Hij een engel wanneer we in de problemen komen? Dat kan, maar meestal, volgens de Bijbel en de christelijke traditie, gaat God anders te werk.

herfst druiven/wijnstok

er is altijd hoop
Misschien kunnen we ons Gods bescherming als volgt voorstellen. Ten eerste lijkt het mij van belang om te beginnen met het totaalbeeld van Gods heerschappij. Er is een bekend lied van vroeger dat dit idee goed weergeeft: "He"s got the whole world in His hands". Heel de kosmos is in handen van de goede en almachtige God. Dus hebben de problemen en het lijden van dit moment nooit het laatste woord. Zelfs de donkerste momenten van het leven verbergen hoop, wanneer ze gezien worden in de context van de eeuwigheid van Gods liefde.

Kijktafel Pinksteren detail

de heilige Geest helpt mee
Ten tweede moeten we ons ook realiseren dat het belangrijkste speelveld van het leven niet dat van het lichaam en de materie is, maar dat van de geest. “Wees niet bang voor hen die het lichaam doden,” zegt Jezus, “want de ziel kunnen zij niet doden” (Matteüs 10,28); en Paulus zegt: “De wereld die we zien gaat voorbij” (1 Korintiërs 7,31). De echte, ultieme strijd in ons leven speelt zich af op het vlak van de geest. In deze strijd zijn we gewapend met een onvervreemdbare innerlijke vrijheid en met de bijstand van de Heilige Geest, onze Helper en Trooster. Op God mogen we altijd een beroep doen, want Hij is de 'Behoeder van onze ziel' (1 Petrus 2,25).

St.Maarten beeld (Kathedraal Groningen)

elkaars hoeder zijn
Ten derde beschermt God ons via medemensen: door ons zijn Volk (zijn 'Lichaam') aan te bieden. Hierdoor ervaren we de meest concrete vormen van Gods zorg voor ons. Hij inspireert mensen om te zorgen voor andere mensen. In november denken we met bewondering aan het voorbeeld van Sint Maarten van Tours. In zijn eigen geloof erkende Maarten God als Beschermheer: als een mantel om me heen geslagen. Maar de warmte van deze mantel koesterde hij niet als een privé privilege. Hij deelde zijn mantel met de lijdende man naast hem. En zo heeft God op subtiele wijze zijn hand uitgestrekt naar de mens in nood.

werken van barmhartigheid

to-do-lijst: werken aan barmhartigheid
Op onze koelkast thuis hebben we de 'werken van barmhartigheid' hangen als een 'to-do' lijst. Zo"n lijst is een goede herinnering aan de medewerking die God van ons vraagt. Af en toe haal ik de lijst van de koelkast af en leg ik hem op tafel: “Zo jongens, hoe zit het met onze to-do lijst? Zijn we goed bezig?”
Voor wie ook zo"n lijstje wil, staat het hieronder. Succes met de liefdadigheid, medebehoeders!

twee keer zeven, voor lichaam en ziel
De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid:
* de hongerigen eten geven
* de dorstigen te drinken geven
* de naakten kleden
* de vreemdelingen onderdak bieden
* de zieken verzorgen
* de gevangenen bezoeken
* de doden begravenDe zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
* de zondaars vermanen
* de onwetenden onderrichten
* voor de levenden en overledenen bidden
* bij moeilijkheden goede raad geven
* de bedroefden troosten
* het onrecht uithouden
* beledigingen vergeven

TS

Artikelen in dit thema Als een mantel

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook