Lichtjes naar huis

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Licht in de Bijbel

schepping bij psalm 8God schept het licht
Alles begon door God. In het begin maakte God de aarde en de hemel. Want in het begin was er nog niets. Alles was woest en donker. God was er al wel, maar je kon Hem alleen nog niet zien. Je kon helemaal niets zien. Maar toch was hij er, ook toen al, in die woeste en donkere leegte.
En toen zei God: Er moet Licht zijn. En er was Licht. En het licht was goed. Zo begon het, als allereerste bracht God licht in de wereld. Zo komt het dat er altijd licht is, hoe donker het ook soms lijkt. En er is nog steeds licht. Altijd, ergens. Ook al is het donker, ook al denk je dat je het niet kunt zien.
Zo schiep God dag en nacht, hemel en aarde, land en zee, zon en maan en sterren, vogels en vissen, dieren en mensen. Allemaal in het licht. Allemaal bij God.

Het Scheppingsverhaal staat in alle kinderbijbels

God als kolom van vuur
bijbel vuurkolom exodusHet volk van God leefde als slaven in Egypte, en God koos Mozes uit om zijn volk weg te leiden. In een lange stoet van mensen en dieren trokken ze de grens over, wars door de woestijn. Mozes ging voorop. Maar God zelf wees de weg. Overdag ging er een grote wolk voor de mensen uit. 's Nachts was die wolk weg, maar dan zegen ze weer licht en vuur in de verte. Zo wisten ze door dat licht precies welke kant ze op moesten naar huis.

Mozes, serie Bijbelse prentenboeken, Greet Brokerhof - van der Waa en Dieter Konsek

 

 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.
In de Bijbel staat prachtige liederen. Het zijn tegelijk gebeden. Maar in de kinderbijbels zijn ze niet vaak terug te vinden, omdat het geen verhalen zijn. In Psalm 119, die ook nog eens heel lang is, staat deze mooie regel in vers 105:
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Door alleen van deze regel een liedje te maken, is de tekst er toch voor jonge kinderen. Kijk maar:


De wijzen uit het oosten
Drie koningen Anne WesterduinDrie wijzen mannen zagen een ster en gingen er achteraan; het licht achterna. Ze kwamen uit het buitenland. Af en toe bleven ze even staan om naar de sterrenhemel te kijken. 'Kijk,' zei de voorste, 'die heldere ster daar, dat is hem. Dat is de ster die ons de weg wijs naar het kind dat geboren is: het koningskind.'
Even later bleven ze weer staan. Gek, maar het leek wel of het licht van de ster die ze achterna gingen, flauwer was geworden. En er stonden nog zoveel andere sterren te flonkeren aan de hemel. Welke kant moesten ze nu op?... Nadat ze bij koning Herodes geweest waren zagen ze de grote ster weer. Nu hoefden ze alleen maar de ster te volgen. Eindelijk bleef de ster stilstaan boven de plaats waar Jezus was geboren.  

Het begon met Licht, bijbelverhalen voor groot en klein, Gerrie Huiberts en Anne Westerduin

 

Je bent het licht van de wereld - Laat het schijnen
fano lichtDe woorden van Jezus over het licht onder de korenmaat zijn niet in veel kinderbijbels te vinden. Terwijl de boodschap zo mooi is: Je mag gezien worden!

Maar in de Samenleesbijbel klinken ze luid en duidelijk:

'Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Neimand zet een brandende lamp onder een emmer... '(Matteüs 5,14 ev)

'Niemand zet een brandende lamp onder in een kast. Je zet een lamp juist hoog. Dan kan iedereen die binnenkomt het licht goed zien. Elke mens kan licht uitstralen. Als je doet wat God wil, dan straal je licht uit. Maar als je niet doet wat God wil, dan straal je geen licht uit. Zorg dus dat je doet wat God wil. Als je dat altijd doet, dan straal je overal om je heen licht uit. Dan ben je net als een lamp.' (Lucas 11,33-36)

De tekst uit Lucas 11,33-36 en Matteüs 5,14-16 komt uit de Samenleesbijbel

Edith Vos

 

 

Artikelen in dit thema Lichtjes naar huis

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook