In je element!

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Verhalen uit de bijbel waar aarde, water, vuur en lucht een rol spelen

Schepping-Het-begon-met-licht-IMG 8222Toen er nog helemaal niets was, was er water. Woest water. Gods geest zweefde over de chaos en schiep er orde in. De lucht werd zichtbaar, de aarde kwam te voorschijn, en ook de vurige zon, maan en sterren. Dat was er het eerst – water, vuur, aarde en lucht.
En God boetseerde de mens uit aarde en hij blies hen zijn adem in – zo dragen we allemaal een goddelijke vonk in ons mee.

illustratie uit 'Het begon met licht'

Het scheppingsverhaal vind je in alle kinderbijbels

 

Aarde-zaaier-uit-Bijbel-voor-kinderen-IMG 8205Sta je het liefst met je voeten stevig op de grond?
Zuster Aarde, noemde St Franciscus haar; onze moeder die ons in leven houdt en leidt en allerlei gewassen en kleurige bloemen en kruiden voortbrengt. Jezus vertelde erover in een gelijkenis: als een zaaier zaait, dan vallen sommige zaadjes op het pad of in rotsgrond. Daar kan het zaad niet groeien. Of het wordt verdrukt door de distels. Maar andere zaadjes vallen in vruchtbare aarde. En daar brengt het vruchten voort – voor elk zaadje wel dertig, of zestig of honderd vruchten!

Illustratie uit 'Bijbel voor kinderen'

Dit verhaal van de zaaier vind je o.a. in 'Bijbel voor kinderen' en 'Op weg'

 

Water-Jona-Schitterende-bijbelverhalen-IMG 8211Speel je het liefst in of met water?
Water zorgt er voor dat je schoon wordt, van buiten maar ook van binnen. Johannes wees mensen de weg terug naar God door ze te dopen in de rivier de Jordaan. Ook zijn neef Jezus werd door hem gedoopt, en vanaf toen trok hij rond om mensen te genezen, te bemoedigen, en te onderwijzen.
Water kan soms woest zijn; in de Bijbel gaat het nogal eens te keer. Tijdens de zondvloed bijvoorbeeld, of in de storm op het meer van Galilea. Zelfs de leerlingen, die als vissers toch wel wat gewend waren, werden er bang van, maar Jezus bleef rustig en zorgde er voor dat de wind ging liggen en het water weer kalm werd. Jona kwam ook in een storm terecht; die ging pas liggen toen hij overboord sprong en opgeslokt werd door een grote vis.

Illustratie uit 'Schittende bijbelverhalen'

Zowel het verhaal van de zondvloed (Noach) en de storm op het meer vind je in bijna alle kinderbijbels. Het verhaal van Jona o.a. in Bijbelse verhalen voor kinderen (Jona en de grote vis) en Schitterende bijbelverhalen (Het verhaal van Jonas)

Vuur-altaar-Elia-Bijbelse-verhalen-voor-kinderen-IMG 8193Zoek jij warmte en licht bij het vuur?
In bijbelse tijden gebruikten mensen vuur om offers te brengen aan God; de vlammen sloegen omhoog naar de hemel. De profeet Elia wilde laten zien dat God de enige ware God is en niet de afgod Baäl, die zijn tegenstanders vereerden. Ze bouwden allebei een brandstapel en wachtten af. Hoe hard de anderen Baäl ook aanriepen, er gebeurde niets. Maar toen Elia tot God bad, vatte zijn brandstapel vlam.
Vuur kan ook bescherming en licht geven. Toen Mozes het volk Israël uit Egypte wegleidde, trok God met hen mee, net zoals hij beloofd had. 's Nachts verscheen hij als een vuurkolom zodat ze veilig verder konden trekken.

Illustratie uit "Op weg'

Dit verhaal vind je o.a. in 'Op weg' (Elia op de Karmel), Bijbelse verhalen voor jonge kinderen (De machtigste God) en 'Het hoogste woord' (Welke God gaat winnen).

Loop je graag met je hoofd in de wolken?
Bij de uittocht uit Egypte was God er ook bij als een wolkkolom. Overdag in de hete en droge woestijn gaf hij het volk zo de broodnodige schaduw en wees hij ze de weg. lucht-uittocht-IMG 8226En toen de farao met zijn leger achter het volk aankwam zorgde de wolkkolom voor bescherming door zich tussen het volk en het leger te plaatsen. Zo konden de soldaten het volk niet meer zien.
Maar meestal kun je lucht niet zien, maar wel voelen. En Elia ontdekte dat dat ook zo is met God. Toen hij eens somber was en niet meer wist wat te doen, verborg hij zich in een grot. Maar God liet hem niet vallen en zocht hem op. Eerst kwam er een enorme wind, dan een aardbeving, dan een groot vuur. Maar daarin was God allemaal niet. Tenslotte hoorde en voelde Elia een zacht briesje en hij wist: daar is God.

Illustratie uit 'Kijkbijbel'

Het verhaal van de uittocht in Egypte vind je in alle kinderbijbels en het verhaal over de ontmoerting van Elia met God o.a. in 'Bijbelse verhalen voor kinderen'  (Niet in de steek gelaten) en 'Het Hoogste woord' ( Sta op, Elia).

Er werd gezocht  in de volgende kinderbijbels:

* Marijke ten Cate, Prentenbijbel ( 4+)
* Kees de Kort, Kijkbijbel (4+)
* Marie Helene Delval & Ulises Wensel, Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen (4-8 jaar)
verkrijgbaar in onze webwinkel. Interesse?
* D.A. Cramer-Schaap & Annemarie van Haeringen, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen (4+)
* Marianne Busser & Ron Schroder, Bijbel voor kinderen (6+)
* Gerrie Huiberts & Anne Westerduin, Het begon met Licht (8+)
verkrijgbaar in onze webwinkel. Interesse?
* Baukje Offringa, Op weg ( 8+)
* Imme Dros e.a., Het hoogste woord (8+)

Mirjam Hartman

Artikelen in dit thema In je element!

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook