Geboorte-verhaal

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijzondere geboortes in de Bijbel

In de Bijbel lees je tal van verhalen over kinderen die lang verwacht werden, of zelfs niet meer verwacht. Of die meteen na de geboorte al gevaar liepen, zoals Mozes.

Geboorte van Isaak
Abraham Anne WesterduinAbram en Saraï kregen samen geen kinderen. Toen Abram 99 jaar oud was sprak God met hem en beloofde hem een zoon met Saraï. Zelf kregen ze voor de nieuwe toekomst nieuwe namen: Abraham en Sara. Op een dag kwamen er drie mannen bij Abraham en Sara. Ze werden gastvrij ontvangen. Eén van de mannen zei bij het weggaan tegen Abraham: 'Over een jaar kom ik terug, dan heeft Sara een zoon.' Sara hoorde het toevallig, en moest lachen, daar was ze toch veel te oud voor! Maar God zorgde ervoor dat Abraham en Sara binnen een jaar een zoon kregen. Ze noemden hem Isaak, dat betekent 'Hij lacht'. Abraham was toen al 100 jaar.

Je vindt het verhaal van de geboorte van Isaak bijvoorbeeld in Het begon met licht - Gerrie Huiberts en Anne Westerduin

 

 

Het verhaal van Mozes
mozes biezenmandjeLang geleden zwoegden de Hebreeërs als slaven in Egypte. Mozes werd uit dat volk geboren net nadat de Farao had besloten dat alle pasgeboren jongetjes van de Hebreeërs gedood moesten worden. Mozes' moeder hield hem drie maanden verstopt. Toen dat niet meer lukte zette ze hem in een mandje, waar ze een soort bootje van gemaakt had, op de rivier. 
De dochter van de Farao zag het mandje drijven en kreeg medelijden met het kindje. Ze besloot hem in het paleis te laten wonen. Mozes' zusje Mirjam bood aan een voedster voor het kindje te zoeken, en zo kon Mozes door zijn eigen moeder gevoed worden en groeide hij op in het paleis. De dochter van de Farao noemde hem Mozes, dat betekent 'Geschenk uit het water'. 

Je vindt het verhaal van Mozes bijvoorbeeld in Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen - Marie-Hélène Delval en Ulises Wensell

 

Het verhaal van Ruths zoon Obed
ruth naomi en obed thomas matthews rookeRuth, een moabitische vrouw, was getrouwd met de zoon van Naomi. Toen Naomi's man en haar zonen in Moab gestorven waren wilde Noami terug naar Betlehem. Haar schoondochter Ruth ging mee. In Betlehem waren ze arm, ze moeste leven van wat er overbleef op de akkers als die geoogst waren. De akkers waren van Boaz, die volgens de wet het recht had om met Ruth te trouwen. Nadat Ruth en Boaz getrouwd waren, kregen ze een zoontje, dat de naam Obed kreeg. Veel later werd Obed vader van Isaï en grootvader van David, die later koning van Israël zou worden. De vreemdelinge Ruth bracht dus een belangrijk kind ter wereld.

 Het verhaal van Ruth wordt prachtig verteld in Bijbel voor de kinderen O.T. van dr J.L. Klink

 

 

 

Geboorte van Johannes de Doper
geboorte johannesddElisabet en Zacherias waren eerlijke mensen die goed leefden. Zacherias was priester in de tempel. Ze hadden geen kinderen omdat Elisabet die niet kon krijgen. Op een dag kreeg Zacherias in de tempel een boodschap van een engel: ze zouden een zoon krijgen, Johannes. Zacherias kon het nauwelijks geloven: 'Hoe weet ik of dat waar is?', vroeg hij de engel. De engel gaf een teken: omdat Zachaikas het niet wilde geloven zou hij niet meer kunnen praten tot na de geboorte. Elisabet werd zwanger en kreeg een zoon. Toen ze naar de tempel gingen om hem te laten besnijden wilden de mensen hem Zacherias noemen, naar zijn vader. Maar Zacherias pakte een schrijfbordje en schreef: Hij heet Johannes. Meteen daarna kon Zacherias weer praten. 

Het verhaal van de geboorte van Johannes vind je lang niet in alle kinderbijbels. Wil je het hele verhaal horen, kijk dan b.v. naar dit filmpje. En als je het in de Bijbel zoekt: het staat in Lucas 1,5-25.

Edith Vos

 

Artikelen in dit thema Geboorte-verhaal

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook