Blijdschap over het kleine

Vertellen

Hier vind je nieuwe versjes en verhalen, en advies over kinderboeken
en bijbelverhalen bij het thema.

Bijbelverhalen vol blijdschap

De Advent is een vreugdevolle periode. Voor iedere zondag zochten wij een Bijbelverhaal uit waarin de vreugde centraal staat. Het begint met de engel die Maria vertelt dat zij de moeder van een heel bijzonder kindje zal worden. Het gaat verder met Elisabeth, die helemaal warm wordt vanbinnen, als ze Maria ziet. De derde zondag horen we het lied dat Maria zingt, over het grote geluk dat haar gegeven wordt. En op de vierde zondag gaat de hemel open en jubelen de engelen het uit: De Redder is geboren!

illlustratie eerste adventDe eerste zondag: De engel brengt het blijde nieuws aan Maria

'Er kwam bij Maria een engel op bezoek
misschien las ze net in Gods heilige Boek,
ze snapte zijn woorden, dankbaar en stil,
omdat ze goed hoorde: dit is wat God wil.'

Maria is een heel gewoon meisje. Toch kiest God haar uit om de moeder van zijn Zoon te worden. Wat bijzonder!

Een engel komt deze boodschap aan Maria brengen. De engel begroet haar met de woorden "Verheug je, de Heer is met je". Ze begrijpt het nog niet helemaal, maar toch zegt ze: ik doe graag wat God wil.

Je vindt dit verhaal in het Evangelie van Lucas, in het eerste hoofdstuk vers 26 tot en met 38.

Maria en Elizabeth engel Anne WesterduinDe tweede zondag: Maria ontmoet Elisabet

'Maria ging naar haar nichtje Elisabet,
allebei in verwachting, ze voelden het:
hun kindjes waren door God gewild,
hun hart werd van vreugde opgetild!'

Als Maria van de engel heef gehoord, dat ook haar nicht Elisabet een kindje verwacht, reist ze naar haar toe.
Zo kunnen ze hun blijdschap delen.
Als Maria binnenkomt, maakt het kindje van Elisabet in haar buik een sprongetje van vreugde. ‘Wat ben jij gelukkig, Maria,’ zegt Elisabet. ‘God is met jou.’  Drie maanden lang blijf Maria bij Elisabet, om samen te vieren dat God grote dingen doet.

Je vindt dit verhaal ook in het eerste hoofdstuk van Evangelie van Lucas, de verzen 39 tot en met 45.

illustratie derde adventDe derde zondag: Maria zingt een lied

'Maria zong een danklied op jubeltoon,
zó blij in verwachting van haar Zoon:
‘God zorgt voor de armen, Hij werkt andersom,
maakt kleinen belangrijk, en kiept rijken om!’

Als Maria Elisabet ziet, zingt ze zomaar een lied.
Een lied van blijdschap, omdat God aan haar heeft gedacht.
Gerrie Huiberts hertaalde het zo:


Feest, groot feest bij mij van binnen.
Heel mijn hart viert feest in mij
en zingt het uit dat God zo groot is,
want Hij maakt ons steeds weer vrij.

Niemand anders die zo groot is,
daarom blijft mijn ziel maar zingen
voor de Ene, die ons uitkiest.
en doet machtig mooie dingen

....

Wie de macht heeft heeft en wie rijk is
stoot hij van zijn hoge troon
maar wie arm en zonder hoop is
draagt voortaan de mooiste kroon.

Rijken staan met lege handen,
armen krijgen juist volop.
en ons volk, zo kromgebogen
mag weer helemaal rechtop.

Zingen wil ik voor die God,
Van liefde, vrijheid, brood en recht.
God zal ons nooit laten vallen
En doet altijd wat Hij zegt.

Dit lied van Maria vind je ook in het Evangelie van Lucas in het eerste hoofdstuk, de verzen 46 tot en met 79.

Kerstmis vloerpuzzelplaat Anne WesterduinDe vierde zondag: De herders horen groot nieuws

'Een leger van engelen daalt over het veld!
De herders staan op, springen rond, staan versteld.
‘Een grote blijdschap kondigen wij aan!
Jullie moeten op vleugels naar Betlehem gaan!’

Rondom Bethlehem zorgen herders voor hun schapen. Opeens staat er een engel bij hen. Wees niet bang, zegt hij. Ik vertel jullie het mooiste nieuws dat er is: Er is een Koning geboren. Hij is in doeken gewikkeld en ligt in een kribbe.

Als de engel dat gezegd heeft, komen er nog veel meer engelen. Samen zingen ze een lied: "Gloria. Eer aan God in de hoge. Vrede op aarde voor alle mensen".

De herders gaan op weg en als ze het kindje vinden, zijn ze ontzettend blij. Ze vertellen aan iedereen wat er die nacht is gebeurd.

Het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Lucas begint met het bekende kerstverhaal, in vers 8 tot en met 15 hoor je hoe de herders van de engel(en) horen dat Jezus is geboren.

Het begon met licht voorkant Deze verhalen zijn ook allemaal te vinden in onze prachtige kinderbijbel  'Het begon met licht', Bijbelverhalen voor groot en klein, van Gerrie Huiberts met illustraties van Anne Westerduin (heruitgave 2018)

Deze kinderbijbel is verkrijbaar in onze webwinkel. Ga naar...

In de meeste kinderbijbels staan deze vier verhalen. Lees anders de verhalen eerst in de gewone bijbel en vertel in je eigen woorden het verhaal na.

 

Ruth Hartog-Hoogendam

Artikelen in dit thema Blijdschap over het kleine

Kapel: steek gratis kaarsje op

Steun Geloven thuis

Ben je een fan/vriendin van Geloven Thuis? Om door te kunnen gaan hebben wij jouw financiële steun hard nodig. Via deze button kun je ons (Adveniat) een bedrag schenken om de site mogelijk te maken. Word jij een vriend uit duizenden? Dankjewel!

Steun Geloven thuis

Gratis nieuwsbrief

Iedere maand leuke tips, knutsels en verhalen onder onze vaste rubrieken! Vul je naam en e-mailadres in en ontvang de gratis nieuwsbrief.

Volg ons op facebook